TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Orhan Soylemez

M. Kozybayev Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Kiziljar

Nursultan Nazarbayev’in “Geleceğe doğru: Manevi uyanış” bildirisinde “millî kimlik ve yeni alfabe”

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Abişulı Nazarbayev’in “Geleceğe doğru: Manevi uyanış” başlıklı bildirisi 12 Nisan 2017’de gazetelerde yayınlandı. Ana hatlarıyla başlıklar şöyle:

Giriş

1.21. Asır ve millî şuur

a.Rekabet gücü

b.Faydacılık

c.Millî kimliğin korunması

d.Bilimin egemenliği

e.Kazakistan’ın devrimsel değil, evrimsel gelişimi

f.Bilinçlenme

2.Yakın gelecekte yapılması gerekenler

a.Kazak dilinin aşamalı olarak Latin harflerine geçirilmesi

b.Yeni sosyal bilimler. Kazak dilindeki 100 yeni ders kitabı

c.Anavatanına bayrağını dik

d.Millî değerleri halkın bilincine yerleştirmek

e.Kültürel kimlik

f.Asra bedel 25 yıl

3.Sonuç

a.Memleket ve millet sürekli gelişen canlı bir organizma

b.Hayatın devamı için değişmek gerek.

Nazarbayev bu bildirgesinin giriş kısmında, siyasi reformlar ve ekonomik modernizasyondan sonra gelinen noktada yeni bir sürecin başlatılması gerektiğini söylüyor. Başlıkta da belirtildiği gibi “Manevî uyanış” üzerine kurgulanmış üçüncü yenileşme döneminin nasıl başarılacağını alt başlıklarda anlatıyor. 2004’te başlatılan “Kültürel miras” programı kapsamında Kazakistan topraklarında mevcut tarihî ve kültürel mekanların yenilenmesi ve restorasyonunun tamamlandığını belirtiyor. Bu üçüncü aşamada ise ülkenin “Tek millet” haline gelebilmesi için atılacak adımları sıralıyor. Nedir bunlar? Millî şuurlanma, yakın zamanda hayata geçirilmesi gerekenler ve dönüşerek, değişerek gelişme.

Nazarbayev’in “millî şuur”dan kastı nedir? Rekabet gücü yüksek, gelişmelerden faydalanmasını bilen, millî kimliğini koruyan, eğitim seviyesi yükselmiş, devrimsel değil evrimsel gelişime odaklı, şuuru açık nesiller yetiştirmek. Burada dikkati çeken “millî kimlik” ve onun korunmasıdır. Bu araştırmanın konusu da son gelişmeler ve yenilenen alfabe etrafında bu satır başlarını irdeleyecek ve öneriler sunacaktır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.00-09.15