TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Pervane Memmedli

Azerbaycan Bilim Akademisi

İranda Türk dilinin tarihi ve lehçeleri

İran topraklarında bulunan Türk dillerinin ve dialektlerinin araştırılmasında C.Heyetin rolü böyükdür. C.Heyet Farsça yayımladığı " Türk dilinin tarihi ve lehçeleri " eserini Pehlevi döneminde İran dilbilim ilminin ve hakim ideolojinin İranda türkcenin bağımsız ve zengin bir dil olmasını inkar edilmesine cevap olarak yazmıştır

C.Heyet "Türk dilinin tarihi ve lehçeleri " kitabındaki bazı meseleleri daha derinden açıklamak için XIX yüzyıldan yüzü beri mevcut fikirlerin eleştirel icmalından sonra Türk dillerinin morfolojik yapısının açıklamasında bulunuyor . Türk dillerinin çeşitli aşamalarını inceleyerek eski Türk yazılı anıtların dilinden konuşuyor.

Anahtar Kelimeler:

Dr.Cevat Heyet, Türkoloji, Türk dilleri, Türk dilinin tarihi ve lehçeleri

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 14.30-14.45