TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Abilkhamitkyzy Rysgul, Dr.Doç.

L.N.Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi
Astana/Kazakistan

KAZAKİSTAN’DA TÜRKİYE TÜRÇESİ ÖĞRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN MESELELER

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandığından beri çeşitli bölgesel entegrasyon projelerine katılmaktadır. Bu bağlamda uluslararası teşkilatlardan biri olarak Türk Konseyi’nin yeri ayrıdır. Bu kurumun kuruluş amacı Türk dilli devletlerin ekonomik ve beşeri entegrasyonuna hizmet etmektir. Türk ülkelerinin SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını kazandığı yıllara kadar dünyada bulunan tek bağımsız Türk kökenli ülke, Türkiye idi. Milletinin parlak geleceği uğruna hizmet eden Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında Türkiye parlamentosunda (TBMM) şöyle demiştir, “Gün gelir SSCB komünist sistemi dağılacaktır. O ülkelerde değerleri bizimle ortak kardeşlerimiz yaşamaktadır. İşte SSCB dağıldığında biz onlara destek olmalıyız”.

Kazakistan’da ülkenin bağımsızlığını ilk kabul eden kardeş ülke Türkiye’nin dilini öğrenerek, tercümansız iletişim kurma çabası gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyetiyle medeni ve kültürel bağlantılar da ilerlemektedir. Bu doğrultuda Kazakistan’ın birçok eyalet ve şehirlerinde olmak üzere Türk konsolosluğu yanında açılan TÖMER dil öğretim kurslarında, Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde, Almatı’da Al Farabi Kazak Millî Üniversitesinde ve Astana şehrinde Lev Gumilev Avrasya Millî Üniversitesinde öğrencilere Türkiye Türkçesi öğretilmektedir.

Türkiye Türkçesini akraba topluluklara öğretirken de bazı zorluklar ortaya çıkar. İki akraba dilin ortak ya da benzer dilbilgisi kuralları ve sözcükleri olmasına rağmen her dilin kendine has özelliklerinin bulunması doğaldır. Bundan dolayı, Kazak dilli derslikte Türkiye Türkçesini öğretirken temel şart olarak dil öğrenicinin serbest çalışmasına olanak sağlanmaya çalışılır. Bununla birlikte Türkiye Türkçesini, Kazak Türkçesi ana dili olan öğrencilere öğretmek için ilk önce sözlü konuşmaya alıştırmak lazımdır. Zira ders esnasında öğrendiklerini günlük tecrübede kullanırlarsa neticenin daha verimli olacağı tartışılmazdır. Bunun için modern teknolojinin (multimedya) öğrenme/öğretme olanaklarını en üst seviyede kullanmak gerekmektedir. Çalışmamızda söz konusu yöntemlerle ilgili öneriler ve dilbilgisi öğretimiyle ilgili görüşle ileri sürülmüştür. Dilbilgisi öğretilmesinin amacı, öğretilen dilin çeşitli iletişim ortamlarında kullanabilmesini sağlamaktır. Bunun için dil öğretiminde pratik konuşma alıştırmalarına daha çok yer verilmelidir.

Kazakistan’da Türkiye Türkçesinin öğretilmesi için kullanılan yöntemler (Yaklaşım): Dilin ve dil öğretiminin doğasıyla ilgili teori ve hipotezler; benzerlik teorisi; karşılaştırmalı teori; monitör teorisi; Pidjin teorisidir.

Çalışmamızda kullanılan yöntemler: Dilbilgisi – aktarma yöntemi; zincirleme yöntemi; Berlitz yöntemi; ses-dilsel yöntem; sessizlik yöntemi; grup halinde dil öğrenme; danışma yöntemi; vücut reaksiyonunun genelleştirilmiş yöntemi; iletişimsel dil öğretim yöntemleri.

Dil öğretiminde kullanılan teknikler: Raporlama / yorumlama; gösterme; soru-cevap; dram; benzetme; örnek bir vaka; değerlendirme; kavram haritası; altı düşünce şapkası; özetleme; vb. Dil öğretimi için ödev verme yöntemi de kullanılabilir ancak verilen ödevler isteğe göre değişebilir ve daima çekici olmalıdır. Ödevler, dil öğrenen şahsın yaşına göre de değiştirilmelidir.

İkinci dil öğrenirken ortaya çıkan sorunlar ya da zorlukların nedenleri gerekli alıştırmaların eksik yapılmasındandır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.15-14.30