TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Bozorova Sabohat

Ali Şir Nevaî adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Özbek ve Türk Atasözlerinin Mukayeseli Tahlili

Atasözleri halkın fikirlerini etkili bir şekilde ifade eden kısa hikmetlerdir. Atasözleri folklorun özel türü olarak dilin fonetik, leksik, morfolojik, sintaktik özelliklerini inceleme imkanını verir.

Atasözleri toplumun doğa, insan, hayat hakkındaki felsefesi hemde ahlakî ve hukukî ölçülerini yansıtır. Özbek ve Türk atasözleri birbirine çok benziyor. Bunun nedeni iki kardeş halkın dili,dini, tarihi, hayat koşulları, dünyagörüşünün çok yakın olduğudur. Bu makalede Özbek ve Türk atasözlerinin lengüistik özellikleri tahlil edilir.

The comparative analyse of uzbek and turkish proverbs

Proverbs are the expressions which are used to express people’s ideas effectively.Proverbs are a unique part of folklore which gives the opportunity to analyse phonetic, lexical, morphological and sintaktik features of the language.

The proverbs reflect the society’s philosophy of nature, human and life and the measurement of politeness.Uzbek and turkish proverbs have a variety of similarities.The main reason is that these two nationalities’ languages, history, lifestyle, outlook and religion are close to each other.

Anahtar Kelimeler:

atasözü, mukayeseli tahlil, temel anlam, yan anlam, sembol. proverbs, comparative analysis, basic meanings and symbols.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 10.00-10.15