TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. S. B. Erzhanova

Kazak Devlet Kızlar Pedagojı Üniversitesi

KAZAKÇA VE TÜRKÇE DİLLERDE TERİM YAPMA YOLLARI

Makale, Kazakça ve Türkçe dillerde filolojik terim problemini analiz ediyor. Günümüzdeki aşamada, bilim ve teknolojinin sürekli gelişme eğilimi, yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olan soruya yeni bir çözüm getirilmesini gerekli kılıyor. Filolojik terimler, terminolojinin en önemli dallarından biridir. Bu bağlamda Kazakça ve Türkçede kullanılan terminolojinin mevcut durumu incelenmiş ve filolojik terimlerin oluşturulmasında kullanılan bilimsel ilke ve yöntemler analiz edilmiştir.

Bağımsızlık sonrası Türk devletlerinin (Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan) devlet statüsü kazanmaları açısından Avrupa'da ortak bir terminolojik koordinasyon merkezinin olmaması - örneğin Türkçe konuşan terminoloji - daha sık görülmektedir. Ortak Türk terimlerinin yaratılması sorunu açısından bilim adamları analiz edilip formüle edilmiştir.

Karşılaştırmalı sözlükler ve karşılaştırmalı dilbilgisi, Türk dilleri için ortak terimlerin oluşturulmasında özel bir önem taşır. Bu açıdan, iki dilde dilbilim terminolojisinin oluşumundaki genelliğin ve özelliklerin genelliğini, gelişim yollarını, yapma yollarını göz önüne almak önemlidir. Makale, filolojik terimlerin analitik yaklaşımında kullanılan bileşimsel filoloji terimlerinin iki bileşeni, bileşim kalıpları, Türk dili terminolojisinin gelişim aşamaları ve sentezlenen iki bileşik terimi açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

filolojik terimler, Kazakça, Türkçe, analitik yaklaşım, tanımlar

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 16.15-16.30