TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Sawsan Abu Hannoud

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.

Türkçe İkilemelerde Arapçanın İzleri

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan süreçte Türkler, bir çok kavimle etkileşimde bulunmuştur. Bu bağlamda Türk diline dünyadaki farklı dillerden kelimeler geçmiştir. Türkiye Türkçesine yoğun kelime geçişinin olduğu dillerden birinin de Arapça olduğu bilinmektedir. Başlangıçta dinî kelimlerle sınırlı olan bu geçişi sonraları Arapçanın ekleri, edatları, ikilemeleri, ifadeleri ve atasözleri takip etmiştir.

Çalışmanın amacı Türkçe ikilemelerdeki Arapça izleri araştırmaktır. Çalışmanın ilk kısmında Türkçenin Arapça ile ikileme konusundan etkileşimine yer verilmiş, ikinci kısmında ise Türkçe ikilemelerde Arapçanın tesiri abur cubur ve cümbür cemaat örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, Arapça, ikilemeler

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 17.00-17.15