TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Sema Başar

Türk Dünyası Ortak Kültür Değerlerinin Tespit Edilmesi Açısından Kırgız Destanlarında Rüya Motifinin Tespiti ve Türkçe öğretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi

Destanlar Türk dünyasının ortak kültür unsurlarından biridir. Destanlarda bir milletin duyuş düşünüş biçimi gibi millî değerlerinin yansımaları görülür. Bu anlamda destanlar Türk dünyası ortak kültür unsurlarının belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Destanlarda genellikle hayvan, ağaç, dağ, ırmak, su veya rüya motifleri kullanıldığı görülür. Daha önce çalışılan Kırgız destanlarında ise rüya motifinin ağırlıkla kullanıldığını görülmektedir. Kırgız destanlarında rüyaların destanın oluşumunu ve akışını etkilediği tespit edilmiştir. Manas, Canış Bayış, Kocacaş, Kurmanbek ve Sarinci Bököy gibi birçok Kırgız destanı Türkçeye çevrilerek rüyalar tespit edilmiş ve bu destanlarda rüya motifi ele alınarak incelenmiştir. İnceleme sonunda adı geçen Kırgız destanlarında kahramanların rüyalarında neler gördükleri, rüyalardan önce ve sonra neler olduğu belirlenmiştir. Yani rüya motifinin destanlardaki olay akışını nasıl etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın amacı; destanlarda geçen rüya motifleri yoluyla Türk dünyası kültür ortaklıklarının tespit edilerek; ortak kültürün Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğine yönelik farkındalık oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler:

Kırgız destanları, rüya motifi, ortak kültür, Türkçe öğretimi.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 14.45-15.00