TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dr. Sholpan Sagatova

Kazak Ekonomi Mali ve Uluslararası Ticaret Üniversitesi
Astana/Kazakistan

Kazakistan’da etnik grup dillerini öğretme meseleleri

Kazakistan’da günümüzde birçok dil kullanılmaktadır. Ancak etnik grupların dilleri üstlendikleri fonksiyonları yönünden aynı değildir. Bu dillerin çoğu sadece aile içinde kullanılmaktadır. Ana dilini bilmek, ana dilini korumanın temel şartıdır. Dolayısıyla Kazakistan halklarının dillerinin okutulması ve öğretilmesi ana yasada belirtilmiştir. Çok uluslu Kazakistan halkları dillerinin gelişmesi ve etnik diyasporaların dilini koruma meselesi şu maddelerden oluşmaktadır:

·Ana dilinde orta bilimin verilmesi;

·Ana dilinin zorunlu ders olması;

·Birçok dili konuşabilen öğretmen kadrosunun hazırlanması;

·Ders kitapları ve edebi kitapların yazılması;

·Gazete ve dergilerin yayınlanması;

·Entik kültürel merkezlerin potansiyelinin geliştirilmesi;

·Kazakistan’daki millî diyasporaların temel parçası yaşayan ülkelerle sabit ilişkilerin oluşturulması.

Ancak ülkemizdeki etnik dillere ters etkide bulunan meselelerin mevcut olduğunu da göz ardı edemeyiz. Günümüzde devlet içi eğitim merkezlerinde Türk kökenli ve Slavyan asıllı dilleri okutan uzmanların yetişmesine rağmen, bu uzmanlar sayısı ve millî kuramı yönünden yeterli değildir. Dolayısıyla etnik grupların tarihi vatanlarında yaşayan dil uzmanlarıyla sözleşme yapılarak, ülkeye davet edilmektedir. Bununla birlikte etnik grup temsilcileri iletişim kurabileceği ülkelerde staj yapabilmektedir. Tabii Kazak diliyle ilgili bazı sorunların olduğu da gerçektir. Örneğin, Kazakların %30’u kendi ana dilini bilmemesi, zihniyetinin Ruslaşması, kökenini unutarak dil ve dininden uzaklaşması vb. gibi meseleler Kazakistan’da yaşayan diğer etnik kimlikler için de geçerlidir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 16.30-16.45