TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Sulayman Turduyeviç KAYIPOV

Prof. Dr., Sincan Pedagoji Üniversitesi, Sincan Manas Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi – Urumçi / Çin Halk Cumhuriyeti.

DÜNYA DİLİ OLMA YOLUNDA TÜRK DİLİ

Zamanın hızlı akışı ve dünyanın hızlı değişmesi Türk dünyası dil bilimcilerinin önüne, dilimizin işlevselliği, gelişmesi ve yükseltilmesi konusunda, sadece bugünkü değil, yarın ve ondan sonraki dönemlerdeki muhtemel değişmeleri hesaba katarak düşünme sorumluluğunu getirmiş ve başka dil ailelerinde olduğu gibi, Türk dillerinden her hangi birisinin uluslararası teşkilatların resmî dillerinden biri olabilmesi hakkında düşünmek, konuşmak ve bilimsel ortamda tartışmak zorunda bırakmıştır. Bu doğrultuda, artık Türk dünyasının bütün bilimsel potansiyelinden yararlanarak, Türkçe kökenli olan bir dili, uluslararası düzeyde kullanılması zorunlu olan bir dil seviyesine yükseltmenin teorik ve uygulamalı temellerini birlikte düşünme ve acil kararları alma zamanı gelip çatmıştır.

Böylece, bu bildirinin temel muhtevasını, Türk dillerinin herhangi birisini, tabi ki, (1) en çok insan tarafından kullanılanını, (2) dünyaya açılım imkânı daha fazla olanını, (3) jeostratejik konumu mükemmel olan bir Türk ülkesinin resmî dili konumunda bulunanını baştanbaşa çağdaş dilbilim metotları ışığında inceleyerek, onun kusursuz bilimsel gramerini ortaya koymak, kelime hazinesini zenginleştirmek, üslup çeşitlerini oluşturmak, sonuçta dünya düzeyindeki yazışma ve konuşma dili statüsüne yükseltmek için gerekli hazırlıkları yapmak vs. meseleler hakkındaki görüş ve öneriler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Türk dili, uluslararası resmi dil, Türk dünyasının ortak dili, akademik gramer, ortak alfabe.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 10.45-11.00