TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof.Asoc. Dr. Suzan D. Canhasi

Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün Öğretim Üyesi KOSOVA

BALKANLARIN BATISINDA YAŞAYAN TÜRKLER VE DİLLERİ

Bugün Balkan coğrafyasında yaşayan Türkler 14. yüzyıldan itibaren Anadolu’dan Rumeli’ye geçen Osmanlı Türklerin bakiyeleridir. Türkçe, Balkanlar coğrafyasında 20. yüzyılın başına kadar her anlamda üstün ve hakim bir dildi. Balkan Savaşlarına kadar (1912)siyasi ve demografik olarak hakim unsur olan Rumeli Türklüğü bu tarihlerden sonra 500 yıldan fazla hakim unsur olduğu bu coğrafyada her anlamda azınlık durumuna düşmüştür. Türklerin buralardan ayrılmanın 100 yıllı aşmış olacaktır. Bunun adına Türkçenin bu topraklarda korunması için faliyetler yapılmalıdır. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, milli şuuru besleyen, bir millete mensup olma hissini veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan bir unsur olan dilin, millet hayatındaki yeri çok önemlidir. Öyle ki, milletin varlığı dilin varlığıyla mümkündür. Milli bir his ancak o milletin dili ile oluşturabilir.

Güneydoğu Avrupada kullanılan Türkçe Türklerin bu topraklara yerleşmesiyle başlamıştır. Güneydoğu Avrupa, eski tabiriyle Balkanlar, Rumeli adlarıyla tanılmıştır. Balkanlarda konuşulan Türkçe, Anadolu Türkçesinin en batıda kalmış bir kolu olarak kabul edilmiştir. Bütün Balkan alanında Türklerin tarihi çok uzun bir zaman dilini kapsar.

Bu çalışmanın amacı Avrupanın güneyide yaşayan türkler onların dilleri hangidurumda olduklarını ve onların problemlerini kaldırmak için gereken çalışmaları açıklamaya çalışacağım.

Anahtar Kelimeler:

Yurtdisi, Türkler, Balkan, Kosova,diller.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 09.15-09.30