TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof.Dr.Ali GÜLER, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

DİLDE YERELLEŞTİRME ÇABALARI VE İLETİŞİM GÜÇLÜĞÜ

Dilin temel iletişim güçlüğü artan bir hızla yerelleşme olgusuna bağlanabilir.Ulusallaşma çabası yerelden ulusala gitmesi doğal bir olgudur.Aksi Durum dilde parçalanmaya, yerel diyalekt ve ağızlara dönüş, özden ayrılmaya, yabancılaşmaya yol açmaktadır.İletişim araçları da bunu hızlandırmaktadır.Yerel, bölgesel düzeyde sayısız radyo ve televizyon kanalı bulunmaktadır.Giderek bu kanallar uydu aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışına yayın yapmaktadır.Bu yayınların tamamına yakını kültürel hizmet üretme savındadır.Dil Bütünlüğü süreci burada ayrışmaya uğramaktadır.Bu bağlamda bu bildiri şu sorulara yanıt aramak üzere planlanmıştır.

*Dilde bütünleşme olgusu yerelleşme ile nasıl sarsılmaktadır?

*İletişim araçları dilde bütünleşmeyi, kaynaşmayı, anlaşılabilmeyi sağlayacağı yerde, yereli ölçüsüzce neden sunmaktadır?

*Televizyonlarda köylere kadar varan hemşerilik duygusu şiddetle işlenmektedir?

*Bir ilin ya da bölgenin binlere varan ‘’hemşeri dernekleri’’ bütünleşmeyi mi yoksa ayrıştırmayı mı kolaylaştırmaktadır?

*Yerelde derlenen sözcükler dilde nasıl bütünleştirilebilecektir?

*Düşüncede bütünlük, anlaşma ve uzlaşmayı sağlar. Siyasallaşan hemşeri dernekleri dil bütünlüğü yanında ulusal birliği engellemekte midir?

Anahtar Kelimeler:

Yerelleşme, Yabancılaşma, Siyasallaşma, Ayrışma, İletişim Güçlüğü, Kaynaşma, Bütünleşme

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.15-14.30