TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Roza ABDIKULOVA, Doç. Dr. Taalaybek ABDİYEV

1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı,
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
2. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü
Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Türkçe ve Kırgızcadaki Ortak Kelimeler ve deyimler hakkında

Akraba dillerdeki kelimeler ve deyimler her şeyden önce dil eğitiminde, dil tarihini, kelime etimolojisini araştırırken önemi artmaktadır. Bu kelimelerin sözlük olarak oluşturulması dil öğrenimini iyice kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında böyle sözlükler bilimsel araştırma konusunda da paha biçilmez servet olarak tanınmaktadır.

Elimizdeki bildiriyle Dr.Roza ABDIKULOVA ile birlikte hazırlanmış bulunan, 2008’de yayınlanıp, bu sene Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından ikinci sefer yayınlanmak üzere olan «Türkçe-Kırgızca Ortak Sözler Sözlüğünün» esasında iki akraba dillerdeki ortak kelimeler ve deyimler hakkında bilgi vermeyi planlamaktayız.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.30-14.45