TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Turan AKKOYUN

DÜNYA DİLİ TÜRKÇEYE SİNEMA ve FİLM DESTEĞİNİN TARİHİ DEĞERİ

1896 yılından beri dünyada ve ülkemizde ağırlığını muhafaza eden sinema, disiplinler arası bir faaliyet alanıdır. Türklüğün yaşam tarzı, kültürünün esas unsuru Türkçenin, birçok sanat ve etkinliğin birleşiminden meydana geldiği kabul edilen bu sektörde ağırlıklı temsili, yadırganmayacak bir husustur.

Togan'ın "propaganda" aracı olarak gördüğü sinema, ne yazık ki Türk kültürü ve onun iletişim gücü Türkçe açısından gerektiği gibi değerlendirilememiştir. Türklüğün gücü, kültüründen kaynaklanmaktadır. Bu anlamda Türkçe, hem içeride hem dışarıda daha da öne çıkmaktadır. Yabancıların Türkçe konuşma, dinleme, okuma dil bilgilerinin geliştirilmesinde sinema, film ve dizilerin etkili hale getirilmesi, milletlerarası müspet neticeler ortaya çıkaracaktır.

Motivasyonu canlı tutan, ilgiyle takip edilen, merakla beklenen filmler, aktif öğrenme ile kelime hazinesini hızla geliştirir. Böylelikle kültürü canlı tutma ve zenginleştirme, sosyal meseleleri tartışma, tarihi temellerini değerlendirme imkanı verir.

Televizyon ve sinemanın gücünün "ortak dil" hedefinde kullanılabilmesi için Türk Kültürüne, Türkçeye dair disiplinler arası çalışmaların yedinci sanata dahil edilmesinde, fiiliyatta temel belgesellik nitelikten ziyade tarihle, toplumla, bireyle bütünleşme esas alınmalıdır.

Dünya; sinema ve filmler sayesinde Rönesans'ı, Vikingleri, antik medeniyetleri, batı dillerini öğrenirken; Divan Edebiyatı, Göktürkler, Oğuzhan, Dede Korkut, Süleyman Şah, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Keloğlan kendi topraklarında ve Türkçe de coğrafyasında küçülüp gitmiştir.

Tebliğimiz; Atatürk'ün Casusu İngiliz Kemal Lawrence'e Karşı, Kuruluş, Danimarkalı Gelin, Fetih 1453, Diriliş Ertuğrul, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Payitaht Abdülhamit gibi filmlerden hareketle Türk kültürünün zenginliğini, Türkçe kullanımını tarih bilimi açısından değerlendirmek, aynı yönde geliştirilecek projelerin önemine dikkat çekerek Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı'na bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Türkçe, Sinema, Tarih, İletişim.

Anahtar Kelimeler:

Türk Kültürü, Türkçe, Sinema, Tarih, İletişim.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 16.00-16.15