TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Turgut TOK

GORA ve GORALILAR ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

Balkanlar’da özellikle Kosova’nın Prizren iline bağlı Dragaş bölgesinin köylerinde yaşayan halkın genel adı “Goralı”dır. Goralılar paylaşılamayan sayı bakımından küçük bir topluluktur. Kimilerine göre Arnavut, kimilerine göre Bulgar veya Boşnak, kimilerine göre Türk soylu olduğu iddiaları bulunmaktadır. Bölgede 2009-2017 yılları arasında yaptığımız araştırma ve inceleme gezilerinde tespit ettiğimiz bölge insanının kullandığı dil ve kültürüne ait özellikleri çalışmanın konusudur.

Bu çalışmada ayrıca bölgede kayıt altına aldığımız mezar kitabeleri ve kaya yazıtları alanında rastladığımız damgalar ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 11.00-11.15