TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Tülay ÇULHA

İBRANİ HARFLİ TÜRKÇE BİR CÖNK: Bahçesaray Mecuması

Karay Türklerinin halk edebiyatı ürünlerinin toplandığı cönk niteliğindeki kaynaklar mecuma olarak anılır. İçerdiği malzemeler bakımından oldukça değerli bilgiler bulunduran ve İbrani harfleriyle yazılan el yazması mecumalar, yavaş yavaş gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bahçesaray Müzesi arşivinde No:2’de kayıtlı mecumanın, iç kapağında bulunan Rusça nottan, bu eserin Kırım Karaylarının konuşma dilinde yazılan folklor kitabı olarak tanımlandığını ve 19. yüzyılda halk ağzından derlenen bir yazma olduğunu öğrenmekteyiz. Bu çalışmada, türkü, semai, atasözü gibi halk edebiyatı ürünleri içeren Bahçesaray Mecuması bilim dünyasına tanıtılacak, yazmanın içeriği hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Karay Türkçesi, Halk edebiyatı, mecuma

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 16.00-16.15