TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Timur VURAL, Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

GÜNÜMÜZ ORTA ASYA TÜRKLERİNDE KENDİ DİLLERİNİN KORUMASINDA MÜZİĞİN ROLÜ

Dil yaşayan bir organizmadır. Toplumun kimlik, kültür ve geleneklerinin ilk elden sunumunda büyük önem taşımaktadır. Dilin beslendiği, yaygınlaştığı ve nesilden nesile kalıcılığını sağladığı kanallardan biri ise müzik ile etkileşimidir. Toplumun yaşanmışlıkları kimi zaman türkülerde kimi zaman ise destanlarda müzik ile aktarılmıştır.

Bu araştırma kapsamında, 2017 yılında Rusya Federasyonu’na bağlı üç özerk cumhuriyette (Saha Özerk Cumhuriyeti, Tuva Özerk Cumhuriyeti, Hakasya Özerk Cumhuriyeti) gerçekleştirilen alan taraması verilerine dayalı olarak bölgelerdeki Türki toplulukların ana dillerine bakışları, halk şarkılarının popülerliği ile anadilde popüler müzik yapılma durumu, destanların yaşatılması ve toplum ve devlet olarak destanlara verilen önem vurgulanmaya çalışılacaktır.

Çalışma örneklemini oluşturan toplulukların demografik yapılarındaki farklılıklar, coğrafi konumun getirdiği güçlükler ve ekonominin etkileri göz önüne alınarak elde edilen veriler yorumlanıp, Saha, Tuva ve Hakasya lehçelerinin yaşatılmasındaki müziğin rolü sergilenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Türkçe Lehçeleri, Yaşayan Dil, Müzik ve Dil

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 09.30-09.45