TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özkaya

Rusya Türklerinde Usul-i Cedit Eğitim ve İlk Mektep Kitapları “Veten Dili, Hoca-i Sıbyan, Okış Kitabı”

Rusya Türkleri arasında usul-i cedit eğitimin ilk uygulamalarını Kafkasya’da Mirza Şefi Vazıh ve Seyyid Azim Şirvanî’de görmekteyiz. Fakat usul-i cedit tarzında eğitim sistematik olarak ilk defa İsmail Gaspıralı tarafından Kırım’ın Bahçesaray şehrinde açmış olduğu Zincirli Medresede kendini göstetmektedir. 1881’de Kafkasya’da Aleksy Osipoviç Çernyayevski ve Sefer Ali Velibekof’un Rusya Türklerinin ilk mektep kitabı olan Veten Dili’ni yazmasından sonra 1883’te Gaspıralı Hoca-i Sıbyan’ı yazarak yeni usül mektepler için ders kitapları yazmaya başlamış ve yeni mekteplerin medreselerden farkını Türkçenin öğretimi açısından ortaya koymaya çalışmıştır. Bu bildiride ilk mektep kitaplarının Rusya Türklerinin eğitim hayatında ne gibi etkilerinin olduğu ortaya konulacaktır. Ayrıca bu mektep kitaplarının birbirinden farkları üzerinde de durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Çernyayevski, İsmail Gaspıralı, Hoca-i Sıbyan, Veten Dili, Okış Kitabı, Rusya Türklerinde Eğitim

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 10.00-10.15