TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Çiğdem USTA

Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN DİLİ ÜZERİNE…

Türk toplumunun Batı’ya açılma sürecinde geçirdiği değişim ve dönüşümleri irdeleyen, toplumun her katmanından insan siluetlerini önemli gözlemlerle eserlerine taşıyan Hüseyin Rahmi Gürpınar, yalnız Türk edebiyatı açısından değil kendine has dil ve üslup özelikleriyle Türk dili araştırmaları açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu bildiride Hüseyin Rahmi’nin dil ve üslup özellikleri değerlendirilecek, zengin kelime kadrosu ve anlatım özellikleriyle Türk dilinin işlenmesine verdiği katkı sunulmaya çalışılacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.45-15.00