TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ömer ÇİFTÇİ, Yeşim ÖZTÜRK

1. Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2. Yüksek Lisans Öğrencisi

ANADOLU SAHASINDA TÜRKÇENİN EDEBİ DİL OLMA SÜRECİ

Bu çalışmanın amacı, Orta Asya’dan Anadolu coğrafyasına göç eden Türklerin ve Türk dilinin bu coğrafyayı yurt edinme süresince başından geçen olaylara yer vermek, aynı zamanda Türk dilinin Arapça ve Farsça dilleri karşısında verdiği mücadele ve bu mücadelenin sonunda her iki dili de yanına alarak bir imparatorluk dili olma yolundaki serüvenine değinmektir.

Çalışmada Anadolu’nun daha Malazgirt Meydan Muharebesi’nden önce Türkler tarafından çeşitli sebeplerle keşfedilmeye başlandığına; Malazgirt Meydan Muharebesi ile birlikte ardına kadar Türklere açılan Anadolu’nun Selçuklu Devleti ve bu devletin iskân politikasıyla Türk dili için nasıl bir ortam hazırladığına; İslâm dinini benimseyen Türklerin bu dini tebliğ ve tedris etmek için Kur’an’ın dili olan Arapçayı öğrenmenin Türk dilini ne ölçüde gölgede bıraktığına yahut Arapçadan yapılan Türkçe tercümelerin Türk diline ve şiirine ne ölçüde fayda sağladığına yer verilmiştir. Ayrıca Selçuklu Devleti’nin gerek edebi gerekse de resmi dili olan Farsçanın Türklere ve Türk diline ve edebiyatına olan etkilerine; Moğol istilası baş gösterince Türk dilinin bundan aldığı nasibine ve de Selçuklu otoritesinin son bulmasıyla Türk beyliklerinin dillerine, edebiyatlarına olan bağlılıklarını hangi yollarla koruduklarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Türk Dili, Türkçenin Tarihçesi, Anadolu’nun Türkleşmesi

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 15.00-15.15