TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Özen Yaylagül Üstünel

1980 Sonrası Türk Dil Planlaması ve Dil Politikaları

Dil planlaması, dilin değişim sürecine amaçlı ve planlı bir müdahaledir. Dil planlama, modern dünyada ulus devletlerin inşasında önemli bir rol oynamıştır. XX. yüzyılda dil, milliyetçilik duygularının temel ifadesi olmuş, her yeni ülke kendi resmî dilini istemiştir. Bunun sonucu olarak yönetimler, bazı dilleri geliştirmeyi veya teşvik etmeyi planlarken bazılarını da engellemek veya indirgemek yoluna gitmişlerdir. Dil planlaması, üç aşamalı bir süreçtir: Konum belirleyici planlama (statute planning), bütünce planlama (corpus planning) ve kazanım sağlayıcı planlama (acquisition planning). Türkiye’de konum belirleyici planlama 1924 yılında “Türkiye devletinin resmi dili Türkçedir” ibaresinin Anayasanın 2. Maddesine yerleştirilmesiyle tamamlanmış, başlangıçta bizzat Atatürk eliyle 1932 yılından sonra ise Atatürk’ün desteği ve 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Topluluğu (bugünkü Türk Dil Kurumu) eliyle bütünce ve kazanım planlama faaliyetlerine girişilmiştir. Bu bildiride Türk dil planlamasının 1980’den sonra nasıl gerçekleştirildiği üzerinde durulacak, bu doğrultuda izlenen dil politikaları açıklanırken diğer ülkelerdeki dil politikalarına da değinilecek ve bazı karşılaştırmalar yapılacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 11.00-11.15