TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan KALLİMCİ, Doç. Dr. Ekrem AYAN

1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ÇTLE Bölümü Öğretim Üyesi
2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ÇTLE Bölümü Öğretim Üyesi

EDEBİ DÖNEMLER İÇİNDE KIRGIZ ANADİL ŞİİRLERİ

Türk Dünyası edebiyatları çeşitli ülkeler, farklı siyasi yönetimler ve sosyal yapılar içerisinde gelişim süreci yaşamıştır. Buna bağlı olarak farklı kültürel etkileşimler sonucunda, Türk boylarının edebi yönelim ve tercihleri; edebi türler, yapılar ve temalar bağlamında farklılıklar arz etmiştir. Edebi dönemler, büyük ölçüde siyasi ve sosyal olaylar neticesinde şekillenmiş, edebiyat tarihçileri de bu ölçütler kapsamında edebiyat tarihlerini oluşturmuşlardır. Edebi türler ise doğal olarak yazılmış olduğu dönemin ruhundan izler taşırlar. Türk boylarının edebiyatlarında şiir, geleneğin en güçlü türü olması, türler içerisinde duygu ve düşünceleri etkili ve öz bir şekilde yansıtması özelliklerinin yanında, sembolik ve imgesel ifade tarzı bakımından en gelişmiş türdür. Bu sebepler şiir, Sovyet egemenliğinde yaşayan ve komünist idarenin zulmünü, hukuksuzluğunu ifade etmekte tercih edilen en etkili edebi yol olmuştur. Kırgız Türkleri’nin de edebiyattaki tematik yönelimlerini dönemler içerisinde yazılmış şiirlerden izlemek mümkündür.

İnsanlığın gelişimi bağlamında dil ve millet olma süreci bakımından anadil kavramlarının önemi çerçevesinde çalışmamızda, Anadil kavramının Kırgız şairlerinin yazmış olduğu şiirlere yansıması, şiirin yazıldığı dönem bağlamında anadil algısı ve sembolik değerleri gösterilecektir. Kırgız şiirindeki anadil temasının, sosyal ve siyasi süreçler içinde şairler tarafından nasıl ele alındığı, sembol değeri ve imgesel bakımdan nasıl gösterildiği sunulmaya çalışılacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 16.30-16.45