TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK

Sakarya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türkçenin Hindustan’da Lingua Franca Olarak Kullanılması

Hindustan, bugün Pakistan Hindistan, Bengladeş adı altında üç ayrı devletin bulunduğu geniş coğrafyayı kastetmek için kullanılan bir coğrafî terimdir. Hindistan yarımadasında tarih boyunca pek çok Türk Devleti kurulmuştur. 1206 ile 1526 yılları arasında kuzey Hindistan’da hüküm süren Dehlî Türk Sultanlıkları, Kutbîler (1206-1266), Balabanlılar (1266-1290), Kalaç Sultanlığı (1290-1320), Tuğluklular (1320-1414), Seyyidîler (1414-1451) ve Lodîler (1451-1526)’den oluşmaktadır. Son Lodî Sultanı İbrahim Lodî’yi mağlup eden Muhammed Zahirüddin Bâbur, daha geniş bir coğrafyayı kapsayacak olan Bâbur Devleti’ni kurmuştur. Bu devlet 1526 ile 1858 yılları arasında tam 332 yıl hüküm sürmüştür.

Bu devletlerde Türkçe resmî dil olarak kullanılmamıştır. Bununla birlikte başta Bâbür Han, Bayram Han gibi Türk sultanlar ve şehzadeler olmak üzere pek çok şairin, Türkçe şiirler yazması divanlar tertip etmesi, sanatı ve sanatçıyı destekleyerek pek çok Orta Asyalı şair ve yazarın Hindistan’a gelmesini sağlaması sarayda Türkçenin önemini arttırmış ve saray halkı tarafından Türkçenin lingua franca olarak kullanılmasını sağlamıştır. Bu durum Türkçenin halk arasında da prestij kazanmasını sağlamıştır Türklerin ve Türkçenin Hindustan’da sahip olduğu saygın konum Hindustani diller üzerinde çok önemli etkilerde bulunmuştur.

Bu bildiride Türkçenin Hindustani dillere etkisi bu bölgede yönetici konumundaki Türkler tarafından, yerli halk ile anlaşabilmek için lingua franca olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir dil olan Hindustanice özelinde ele alınacaktır. Hâlen çeşitli ağızları Hintli nüfusun büyük bir bölümü tarafından konuşulmakta veya anlaşılmakta olan bu dilin gelişimi ve yayılımı hakkında bilgi verilecek, kelime hazinesi, dil bilgisi ve söz dizimi özelliklerinde Türkçenin etkisi üzerinde durulacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 14.30-14.45