TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Şermin KALAFAT

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

TERMİNOGRAFİ ‘UYGULAMALI TERİM BİLİMİ’ YENİ VE ORTAK TERİM OLUŞTURMADA BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı dünyamızda terim türetimi ve bunun yerelleşmesi de aynı derecede gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi durumda ürünler için kullanılan terimler yabancı veya çoğunlukla çeviri odaklı olmaktadır. Bu çeviri odaklı türetilen terimler de çoğu zaman Türkçenin söz varlığı ve terim kurma yapısına uymamaktadır.

Terim biliminin uygulama sahası olarak terminografi (uygulamalı terim bilimi) dünyada pek çok ülkede terimlerin standartlaştırılması, yeni terimlerin türetilmesi ve uzman sözlüklerinden en iyi derecede faydalanılmasına yönelik kullanılır. Türklük bilimi alan yazınında henüz gerek tanım gerekse kullanım açısından yer edinememiş olan bu kavramın Türkçedeki terim yapma yolları ve kavram bilimi çalışmaları ekseninde yeni terimlerin türetilmesi ve ortak terim oluşturmada standartlaşmayı sağlamada yardımcı olacağı görüşündeyiz.

Bu çalışmada, terminografi (uygulamalı terim bilimi) kavramı ve kullanımı üzerinde durularak yeni ve ortak terimlerin oluşturulmasında bir çözüm olarak kullanılabilirliği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Terim, terim bilimi, terminografi (uygulamalı terim bilimi), terimlerin standartlaşması

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 15.15-15.30