TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Toğrul Veli

Türk Dünyasında Ortak Türkçe Problemlerinin Avrupa Birliği Bağlamında Politik ve Sosyolojik Analizi

Ortak Türkçenin bir sıra politik meseleleri Avrupa Birliği’ndeki dil tartışmaları ile örtüşmektedir. Yedi özerk Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye Türkçesi ağırlıklı ortak iletişim dilinin oluşturulması süreci için hâlihazırda dünya dili işlevini taşıyan İngilizce ile eski Sovyetler Birliği’nin ortak resmi dili olan Rusça alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Karşılıklı anlaşmaya dayanan politik, ekonomik ve sosyolojik etkenleri de içeren bu sürecin bilimsel açıdan araştırılması ve Avrupa Birliği’ndeki dil politikası ile karşılaştırılması problemin çözümü için büyük önem taşıyacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 14.15-14.30