TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Seyran Eliyev

Bakü Devlet Üniversitesi

Tercüme Kapsamında Ortak Türkçe Meseleleri

Türkçeden yabancı dillere ve yabancı dillerden Türkçeye tercüme materyalleri esasında dil meselelerinin çözümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu tarz çalışmalar hem teorik hem de ve deneysel açıdan faydalı olacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 12.00-12.15