TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaönceki

Lale Bayramova, Gencer Gençoğlu, Aysu Güzel

1. İstanbul Üniversitesi
2. İstanbul Aydın Üniversitesi
3. İstanbul Aydın Üniversitesi

Ortak Türkçe: Dün, Bugün, Yarın

İstanbul Aydın Üniversitesinde hazırlanmış bu proje Türk Dünyasında “Ortak Türkçe”nin tarihi kökenlerinin 20. yüzyılın başlarında araştırma yapmış (İ. Gaspıralı, A. Hüseynzade, Z.Gökalp vb.) araştırmacıların kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına dayanmaktadır. Ayrıca çalışmada günümüzün önemli meselelerinden ortak alfabe, ortak iletişim dili problemleri incelenmiştir. Bu çalışma Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ve İstanbul Aydın Üniversitesinin ortak çalışması olarak yayımlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 15.30-15.45