TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaönceki

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi
H.Ü Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

TÜRKÜLERİN DİLİ: KÜLTÜREL SEMBOLLER VE SÜREKLİLİK

Türk sözlü kültüründen yazılı kültür çağına doğru, toplumun kültürel geleneklerinin aktarımı sürecinde, kendine özgü sanatsal yaratıcılık ürünleri olan halk türküleri önemli işlevleri yerine getirir. Toplumu Türk milletini ortak ve aynı köklere bağlayan ve geçmişten günümüze yaygınlıkla paylaşılan türkülerin en temel işlevi, kültürü kuşaktan kuşağa taşımaktır. Geçmiş zamanlara ve kuşaklara ait bilgi, deneyim ve duyguların söz ve ezgi kalıplarından oluşan türküler yoluyla yaşayan kuşaklara aktarılması sürecinde Türkçemiz de aktarılmış olur. Türküler, bu aktarım işlevini Türkçenin en yalın, doğal, akıcı ve zengin sembolik anlatım özelliğiyle gerçekleştirir.

Bildiride, türkülerin temel niteliklerinden hareketle, sembolik dil ve anlatım özellikleri ele alınarak, Türk kültürüne özgü simgeler/semboller, kullanım biçimleri ve anlamları ve onların dil ve kültürün aktarımındaki rolleri vurgulanacak ve seçilmiş türkü örnekleri üzerinde yaygın kullanılan bazı semboller gösterilecektir. Esas olarak Anadolu Türk kültüründen türkü örnekleri yanı sıra, Türk Dünyasında türkülerin ortak dil ve kültür özelliklerini vurgulamak amacıyla kısmen Orta Asya örneklerine de yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Türkü, sembol, halk türkülerinde semboller, dil ve kültür, Türk kültürü

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 14.00-14.15