TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaönceki

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Ortak Alfabe ve Ortak Yazı Dili Problemi Üzerine Görüşler

Türk Dünyası’nda ortak alfabe ve ortak yazı dili konusu, çeşitli toplantılarda, bilimsel faaliyetlerde ve ferdi olarak pek çok bilim adamınca incelenmiş, yine çok çeşitli fikirler üretilmiştir. Bunlardan en önemlisi ve tesiri en fazla olan kongre 26 Şubat-6 Mart 1926’da Bakü’de toplanan Türkoloji Kurultayı olmuştur. Bu kongrede bütün Türk Dünyası’nın ortak bir alfabede birleşmesi, ortak yazı dilinin oluşturulması tartışılmıştır. Diğer taraftan bu toplantının sonuçları hem toplantıya katılanların hem de taraf olan ülkelerin kaderinde önemli sonuçlar doğurmuştur.

Konuşmamda alfabe ile ilgili yapılan çalışmaların Türkiye ve diğer ülkelerdeki akislerine değineceğim ve bu akislerin yorumunu yapacağım. Ayrıca, özellikle Türkiye’deki çalışmalardan ortak yazı dili üzerindeki görüşleri anlatıp yapılması gerekenleri kısaca belirteceğim.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 16.00-16.15