TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Arslan Moradi Keşkuli

Kaşkay elinden. Şiraz

İran'da yaşayan Kaşkay Türklerini eski gelenek görenekleri

Şalşaylar İrandan yaşayan ancak başka Türk boylarından ayrı kalmış buna rağmen eski Türk gelenek göreneklerini hemde şamanizmin değerlerini koruyup saklayan önemli Türk boylarından sayılmaktadır.

Biz bu makalede eski Türk geleneklerinden yadigar kalan ve şimdide yaşayan gelenekleri detaylı olarak inceleceğiz:

1-Bir ağaç etrafina toplaşibda ritmik oynama ve onun başında tuğ olan kutup yıldızı olarak gösterilir.

2-Halı, kilim ve benzeri tokumalarla ilgili totemizmle bağlı nakışlar

3-Yaşam ağacına inanmak ve duaların yerine getirmek için ağaçlara kumaş bağlamak

4-Obu taşlarına inanmak . bu taşlar olumsuzlara karşı kullanılır

5-Al arvadına inanmak

6-Mezar taşları üzerinde bulunan eski Türk tamğaları

7-Türklere has olan mezarların yapımı

8-Kaşkaylarda işlenilen börk eski Türküstandan alınmış bir börk

9-Kurtla ilgili inançlar

10-Hayvanların diş ve kemiklerinden yapılan aksesuarlar hala kullanılmaktadır

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 15.15-15.30