TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ayfer Aytaç

Azerbaycanlı Şair Memmed İsmayıl’ın “İz” Romanının Dil Özellikleri Üzerine

Memmed İsmayıl 1939 yılında Azerbaycan’da, Tovuz ilçesinin Esrik köyünde doğmuştur. Şair kimliği ile ön planda olan Memmed İsmayıl’ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış hikâyeleri bulunmaktadır, ancak İz onun ilk romanıdır. Bakü’de 2015 yılında yayımlanmış olan eser, şair titizliğiyle her bir sözcük ve cümle üzerinde ince ince düşünülerek yazılmıştır. Atasözleri ve deyimlerle güçlendirilmiş zengin bir dile sahiptir. Aynı zamanda yazar, eserinin kahramanlarını yöresel dilleriyle konuşturarak romanda doğduğu köyün ağız özelliklerine de yer vermiştir. Bu özellikleri nedeniyle Azerbaycan edebiyatı açısından önemli bir eser olmasının yanı sıra Azerbaycan dili açısından da önem taşımaktadır. Bildiride eserin dil özellikleri Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 14.45-15.00