TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Shukurova Barchin

Ali Şir Nevaî adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Araştırma Görevlisi

“Divani Lug ´at-it Turk” Eserinin Özellikleri

Bu makalede “Divani Lug´at-it Turk” eserinin bediî özellikleri incelenir, Türk Dilinin ifade imkaniyetleri tahlil edilir. Mükayese esasında Türk Dilinin zenginliği, güzelliği, kudreti gösterilir.

Anahtar kelimeier: Türk, sözlük, Oğuz, kelime, divan, dil, bediiyet, mükayese, tahlil.

RESUME

This article discloses specific peculiarities of “Divani lugatit turk”. It studies opportunities of Turkic language has been represented. On the basis of comparative analysis it shows charm and magnetism of Turkic language.

Anahtar Kelimeler:

turk, dictionary, word, divan, language, literary, comparative analysis.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 16.30-16.45