TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Berdi SARIYEV

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Mahkemelerinin Tercüme İle İlgili Evraklarına Yer Alan “Türkmenistan” ve “Türkmence” Kavramları Üzerine

Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. 1992 yılında imzalanmış olan "Türkmenistan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvik Edilmesi ve Korunması" sözleşmesi ile başlayan iki ülke arasındaki ilişkiler her yıl daha da gelişmektedir. İki kardeş ülke arasında hukuk alanında da anlaşma imzalanarak, hukuki ve cezai konularda adli yardımlaşmalar yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 59.Maddesinde: “Nakil talepleri ile ekindeki belgeler, resmi tasdik işleminden muaf olacak ve infaz Devleti dilinde tercümeleriyle gönderilecektir.

Biz bu araştırmamızda Türk Mahkemelerinin Tercüme Bürosu’na “Türkmenistan” ve “Türkmence” ile ilgili yazdığı üst yazıları incelemeyi hedefledik. Temel amaçlarımızdan biri de bu yazılarda yer alan Türkmencenin terim olarak kullanılış durumunu öğrenmekten ibarettir. Bunun yanı sıra diğer bir hedefimiz de Türkmence için hukuk diline uygun olan bir ortak terim aramaktadır. Ayrıca söz konusu evraklarda Türkmencenin ülke adı Türkmenistan ile bağlantısını da göz önünde bulundurularak detaylı incelemektir.

Türk Mahkemelerinin Tercüme Bürosu’na “Türkmenistan” ve “Türkmence” ile ilgili yazdığı üst yazı belgelerinden toplam 100 tane resmi evrakı detaylı inceledik. Araştırmamızın sonucunda Türkmence kavramıyla ilgili onlarca farklı kelimeleri ve deyimleri ortaya çıkardık. Tebliğimizde birbirinden farklı olan bu kelimeleri ayrı ayrı gruplar halinde inceledik ve bunların özelliklerini değerlendirdik. Sonuçta söz konusu iki kavramla her iki tarafın ortak noktalarını ortaya koyarak öneride bulunduk. Bu öneriler gelecekte Türk dili konuşan ülkelere için de Ortak Hukuk Terimleri hazırlamakta yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Türk, mahkeme, hukuk, üst yazı, evrak, kavram, Türkçe, Türkmence.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 15.45-16.00