TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç.Dr. Abdumurad TİLAVOV

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi

ÖZBEKİSTAN EĞİTİM SISTEMİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Özbekistan’daki mühtelıf Lise ve Üniversitelerde Türkçe ve Türk Edebiyatı dersleri verilmektedir. Özbekistan’lı öğretim üyelerinin yanısıra, Türkiye’den TİKA aracılığıyla gelen hocalar geçici görevli olarak bu eğitimi en iyi bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bunu, lisede okuyan öğrenciler ve Üniversitelerin Türkolojı Bölümü talebeleriyle yapılan demeçlerden müşahade etmek mümkündür.

Lisede Türkçe öğrenen öğrenciler için Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversite sınavlarından birinin Türkçede verilmesi için hak tanınmaktadır. Yani Üniversiteye baş vuran lise öğrencisinin giriş sınavlarında Türk Dilinden 75 puana kadar puan toplama şansı vardir. Bu sınavda önce Türk Dilinde Dikte yazılır, sonra da öğrenci Türkiye Tarihi, Coğrafıyası, Türkiye’deki Bayramlar gibi konularda sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Konuşmada Özbekistan’da Türkçe ve Türk Edebiyatı öğretilmekte olan eğitim birimlerindeki müfredat programlarının içeriğine değinilecektir. Türkoloji Bölümü Hocalarının ve talebelerinin Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yaptıkları ilmi çalışmaları ve Türkçeden Özbekçeye yapılan tercümeler hakkında bilgi verilecektir.

Bunun yanı sıra, şu anda Özbekistan’daki Türkoloji Bölümünden mezun olan birçok talebeler Türkiye’deki farklı Üniversitelerde Doktora öğrencisi olarak eğitimlerini devam ettirmekteler.

Sunum sonunda Özbekistan eğitim sisteminde Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili genel bir değerlendirme ve geleceğe yönelik bazı teklifler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Lise ve Yüksek Öğretimde Türkçe ve Türk Edebiyatı; Türkçe Müfredat Programı; Özbek Bilim Adamlarının Türkçe Üzerine Yapılan Çalışmaları.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 16.00-16.15