TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Bülent Özkan

Mersin Üniversitesi

Türkçe Dilbilim Çalışmalarının Geleceği: Bilgisayarlı Dilbilim Uygulamaları

Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişimden dil üzerine yürütülen çalışmalar da kendine düşen payı almıştır. Batıda bilgisayarlı dilbilim çalışmaları olarak bilinen uygulamalar, 1960’lı yılların başlarından bu yana edebiyat, sözlükbilim, ağız (diyalekt), dil öğretimi ve dilbilgisinde çeşitli yöntemlerle hızlı gelişimini devam ettirmektedir. Özetle bilgisayarlı dilbilim çalışmaları dilbilimin bütün alt alanlarında yürütülen çeşitli uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır.

Bugün bilgisayarlar aracılığıyla yürütülen dil çalışmalarında var olan yöntem ve uygulamalar, daha hacimli verileri çeşitli amaçlar doğrultusunda işleme ve yordama olanağını dil araştırmacılarına fazlasıyla sunmaktadır (Özkan, 2013). Bu çerçevede derlem (corpus) adı verilen dilsel veri tabanları, dilbilimde bir dili belirgin dilbilimsel ölçütlere göre örneklemek amaçlı olarak o dile ait yazılı ve sözlü metinlerden seçilerek belirli standartlara göre düzenlemiş metin parçalarının bütünü (McEnery vd., 2006: 4) olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmanın Türkçe dilbilim çalışmalarında bilgisayarlı dilbilim yöntem ve uygulamalarına dayalı olarak üretilmiş proje tabanlı çalışmalar kısaca tanıtılacak ve söz konusu çalışmaların ışığında Türkçe dilbilim çalışmalarında bilgisayarlı dilbilim uygulamalarının gelecek vizyonu çizilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, Bilgisayarlı dilbilim, derlem

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 11.00-11.15