TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof Dr Bilgehan Adsız GÖKDAĞ

Kırıkkale Üniversitesi

Azerbaycan Sözlükçülüğü Üzerine

Türkler arasında sözlük hazırlamanın tarihi çok eski dönemlere kadar uzanır. Türkçenin ilk sözlüğü Kaşgarlı Mahmut tarafından 1077 yılında hazırlanan ve Bağdat’ta Halife’ye sunulan Divanu Lugati’t Türk adlı eserdir. Daha sonraki dönemlerde Anadolu, Mısır, İran başta olmak üzere değişik coğrafi alanlarda çok sayıda Türkçe-Arapça-Farsça iki ve çok dilli sözlükler, konuşma kılavuzları yazılmıştır. Bu eserlerin çoğu eğitim amaçlı hazırlanmış olup Türkçenin tarihsel malzemesini aksettirmesi bakımından önemlidir. 19. yüzyılda yazı dili haline gelen Azerbaycan Türkçesine ait ilk sözlükler, 19. yüzyılda oluşturulmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde Azerbaycan Türkçesine ait sözlüklerin hazırlandığını görmekteyiz. Azerbaycan’da sözlük çalışmalarının bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanmasına, Azerbaycan Bilimler Akademisi bünyesinde 1945 yılında kurulan Dilcilik Enstitüsü öncülük etmiştir. Enstitü’nün lüğetçilik şubesi çalışanları, çok sayıda sözlüğü hazırlayıp neşretmişlerdir. İki ve çok dilli sözlükler, izahlı sözlükler, ağız sözlükleri, tarihsel döneme ait sözlükler, alıntı kelimelere ait sözlükler, şair ve yazarların söz varlığına ait sözlükler, etimoloji sözlükleri, adbilim sözlükleri, atasözleri ve deyimler sözlüğü, anlam, yazım, söyleyiş- vurgu, kısaltma, ters dizim ve terim sözlükleri olmak üzere birçok başlık altında gruplandırılan yüzlerce eser 20.yüzyıldan günümüze Azerbaycan’da neşredilmiştir. Bildiride Azerbaycan sözlükçüğü çeşitli yönleriyle ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 14.00-14.15