TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Chinara SASYKULOVA

Geçmişten Bugüne Kırgızistan’daki Üniversitelerde Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Okutulması

1991’de Kırgızistan bağımsız olduktan sonra birçok yeni imkânlara sahip olur. Bunlardan öne gelenlerden biri de eğitimdir. Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi eğitim ve öğrenimi ancak Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra başlar. 1995 yılında Kırgız-Türk Manas Üniversitesi açılır. Fakat bu üniversite açılmadan önce Milli Devlet Üniversitesinde, Bişkek sosyal Bilimler Üniversitesinde Şarkiyat Fakültelerine bağlı Türkoloji bölümleri açılır. Daha sonra Turizm Akademisinde, Kırgız Devlet Üniversitesinde, Kırgız-Rus Slav Üniversitesinde, Orta Asya’daki Amerikan Üniversitesinde Türkiye Türkçesi okutulmaya başlar. Biz bu bildirimizde Manas Üniversitesindeki Türkiye Türkçesi eğitim ve öğretime değinmeyiz. Söz konusu Kırgızistan Üniversitelerindeki eğitim olur.

Bu üniversitelerdeki Türkiye Türkçesi eğitimi ve öğrenimi bölüme göre değişir. Milli Üniversite, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Devlet Üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı branş olarak okutulur. Turizm Akademisi, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi ve Orta Asya’daki Amerikan Üniversitesinde yabancı dil olarak okutulur. Dolayısıyla Türkiye Türkçesi bu üniversitelerde farklı yöntem ve farklı ders saati ile okutulur.

Türk Dili ve Edebiyatı branş olarak okutulan bölümlerde hem Türkiye Türkçesi hem de edebiyatı okutulur. Yabancı dil olarak okutulan üniversitelerde sadece Türkiye Türkçesi okutulur. Türkiye Türkçesi yabancı dil olarak okutulan Kırgız-Rus Slav Üniversitesinde ve Orta Asya’daki Amerikan Üniversitesinde uluslararası ilişkiler bölüm öğrencileri öğrenir. Turizm akademisinde ise turizm ve otelcilik bölümünde eğitim gören öğrenciler öğrenir. Dili öğrenmekle beraber Türkiye coğrafyası, siyaseti, tarihi, kültürü ile ilgili bilgiler derste Türkçe verilir.

Bildirimizin tam metninde her üniversite ve her bölümde Türkiye Türkçesi eğitim ve öğrenimi ile ilgili detaylı bilgi verilir.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 10.15-10.30