TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Demet YENER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı, Balkan Araştırmaları Bölümü yüksek lisans öğrencisi.

BULGARİSTAN’DA TÜRKLÜK VE TÜRKÇE

Balkanlar coğrafyası Osmanlı Devleti döneminde önemini çok daha fazla arttırmış olsa da tarihin her döneminde Türkler ve Türklük için değerli bir bölge olmuştur. Bu coğrafyada Türk ya da Müslüman olduğu için haksızlığa uğramış halkların hiç bitmeyen çileleri tarihe kazınmıştır. Balkan yarımadasında halen Türklerin de içinde yaşadığı ülkelerden biri olan Bulgaristan da Türkler açısından çok huzurlu günlerin yaşanmadığı bölgelerden biri olmuştur. Göçe zorlanan ya da öldürülen insanlardan öte diline dahi izin verilmediği için adından olmuş insanlardan söz ediyoruz. Zaten 1946 yılında Bulgaristan’daki okulların devletleştirilmesi nedeniyle zora giren Türkçe eğitim, 1959 yılında Türk Okullarının kapatılmasıyla daha da zora girmiş ve eğitim tamamen Bulgarca olmuştur. 1970’li yılların ortalarında da haftada 4 saat olarak belirlenen Türkçe dersleri de kaldırılmıştır. Son olarak 1984 yılının bitmesine az kala, Türkçe tamamen yasaklanmakla kalmamış, Türklerin varlığı reddedilmiş ve bu insanların Türkçe olan isimleri, Hristiyan isimleri ile değiştirilmiştir. Peki bu neden yapılmıştır? Burada amaç kendi içindeki asimile ederek millileşmek mi yoksa Türkleri aşağılamak yoluyla tarihten intikam almak mı?

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 11.45-12.00