TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dilafruz Kalandarova

Taşkentteki “İnternational Hause-Taşkent” Akademi Lisesi İngilizce Öğretmeni

ÖZBEK DİLİNDE YAYINLANAN “MODERN TÜRK ŞİİRİ” KİTABI ÜZERİNE

XX.Yüzyıl Türk Şiiri temsilcilerinden 10 şairin şiirlerinden oluşan “Zamanaviy Türk Şi’riyatı”(Modern Türk Şiiri’ kitabının Özbek Dilinde yayınlanması Özbek şairlerinın yanısıra Özbek bilim adamlarının da bu güzide kitap hakkında çok ilginç görüş sergilemelerine neden oldu.

Genç, yetenekli tercüman Abdulatif Abdullayev tarafından tercüme edilen bu kitap Nazim Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Cahid Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Atilla İlhan Mavi, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel gibi Türk şairlerinın kısa özgeçmişi ve şiirlerinden oluşmaktadır.

Kitap Mirza Uluğbey Özbekistan Milli Üniversitesi Özbek Filolojisi Fakültetinin İlmi Kurulunca yayına tavsiye edilmiştir. Özbekistan’ın nüfüzlü bilim adamlarından olan iki değerli hocanın kitaba yazdıkları Önsöz ve Sonsözde Türk şiiri hakkında çok önemli fikirler dile getirilmiştir.

Konuşmada Özbekçeye tercüme edilen şiirlerden bazı örnekler okunacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Modern Türk Şiiri; Tercüme; Tercüman; XX.Yüz Yıl Türk Şiiri ve Özbek Okuyucusu; Türk Postmodern Şiiri.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 14.30-14.45