TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Duygu Şahin

Youtube İçerik Oluşturucu, Blogger

"Bilişim Alanında, Uluslararası Arenada Türk Kimliği ve Türkçe ile Var Olabilmenin Önündeki Engeller, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler "

Bildiride, 90'lı yıllardan itibaren internetin dünya genelinde yaygınlaşması ve 1993 yılından itibaren Türkiye'de kullanılmaya başlamasıyla beraber, 4 Eylül 1998'den bu güne kadar Google'un ve 15 Şubat 2005 ten bu güne kadar Youtube'un Türkiye ve dünyada değişimi, gelişimi, tüm bu değişme ve gelişmelerin Türkiye'ye, Türk Dili'ne, dolayısıyla Türk kültürüne olan etkileri ele alınacaktır.

Türk Dünyasında Türklerin yaşadıkları çeşitli Türk ülkeleri ve bölgelerindekiler Türkiye Türkçesini Ortak İletişim Dili olarak kullanırlarsa, bu bilişim alanında uluslararası arenada Türkçe kullanımın bir yandan sayısal bir yandan da niteliksel varlığının saygınlık kazanmasına ve Türkçenin dünyadaki büyük diller arasına girmesini sağlayacaktır. Bu ise, Google ve başka Sosyal medyalarda İngilizce paylaşımların reklam kazanma gücü yanında Türkçe paylaşımların da reklam alma gücünü artıracaktır. Böylece Türkçe de uluslararası düzeyde reklam alabilme dili olarak tanınacaktır. Bildiride, Türkçenin bu reklam alabilmesinin önemi ile birlikte, kimliği ve Türkçe ile varolabilmenin etkileri, bu konuda karşılaşılan sorunlar, bunların nedenleri ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alınacaktır. Ayrıca Google'un iki büyük kolu olan Blogger ve Youtube'un Türkiye'ye ve Türkçe içeriklere yaklaşımı, bunlara koyduğu engeller, nedenleri, ve çözüm önerilerine değinilecektir. Eğer Türkçe çok sayıda Türk ülkeleri ve toplulukları tarafından Ortak İletişim Dili olarak kullanılırsa, bunun bilişim dilimizi, kültürümüzü ve bilişim alanında uluslararası alandaki yerimizin yükselmesini nasıl sağlayacağından söz edilecektir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 15.15-15.30