TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr.Edina SOLAK

Zenica Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi

Bosna-Hersek’te Türkçe Eğitimi ve Yaşanan Güçlükler

Tebliğimizde öncelikle Bosna-Hersek’teki üniversiteler ve diğer kurumlardaki (Tika-Yunus Emre Enstitüsü) Türkçe öğretiminin tarihi süreci değerlendirilecektir. Daha sonra Türkçe öğretiminde karşılaşılan güçlükler anlatılacaktır. Ayrıca Boşnak öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken en çok yaptıkları hatalar, Bosna’daki öğrencilerin Türkçe ders kitaplarında en sık karşılaştıkları güçlükler, Türkçe öğrenmesinde sorun olarak telaffuz gibi konular değerlendirilecektir. Bunlara ek olarak Türkçe öğretiminde çağdaş yaklaşımlar: müzik dinlemesi, televizyon, internet gibi konularda bilgi verilecektir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 11.30-11.45