TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ÇTLE Bölümü Öğretim Üyesi

Kırgızca-Türkçe Sözlük’ün Kaynakları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Uygarlık Araştırma Merkezinin bir projesi olarak Kırgızca-Türkçe Sözlük hazırladık. Beş kişiden oluşan sözlük yazma ekibi Kırgız ve Türk bilim adamlarından oluştu. Proje tamamlanarak sözlük basılacak hâle getirildi. Sözlük 2017 yılında iki cilt, yetmiş beş bin madde başı, yaklaşık 2350 sayfa olarak Manas Üniversitesi tarafından basıldı. Bu bildiride sözlüğün mevcut sözlüklerden farkı, sözlük yazılırken başvurulan yöntem ve sözlüğün yazılmasında faydalanılan kaynaklardan bahsedilecektir.

Sözlük şimdiye kadar yazılan Kırgızcadan Kırgızcaya örnekli, anlatımlı sözlükler de dahil olmak üzere en geniş kapsamlı madde başına sahip sözlük olarak gün yüzüne çıktı. Şimdiye kadarki sözlükler yaklaşık elli bin madde başı ihtiva ederken elimizdeki örnekli açıklamalı Kırgızca-Türkçe Sözlük yaklaşık yetmiş beş bin kelime ile yüzde ellilik bir madde başı artışı sağlamıştır.

Sözlük çeşitli kitaplar ve dergilerin taranmasıyla oluşturulmuş milyonlarca kelimelik derlemden örnekler alınarak zenginleştirilmiştir. Bu örnekler başta Kırgız edebiyatının en tanınmış yazarları olmak üzere pek çok halk edebiyatı ürününden de materyali içinde barındırmaktadır.

Sözlük hazırlanırken mevcut Kırgızcadan-Kırgızcaya anlatımlı örnekli sözlük örnek alınmıştır. Yazım kılavuzu taranarak sözlükte bulunmayan kelimeler eklenmiştir. İçerik zenginleştirilirken TDK nın Türkçe Sözlük’ünden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kırgızca, Türkçe, Sözlük.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 16.00-16.15