TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Ekrem AYAN, Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan KALLİMCİ

1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.
2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.

KAZAK EDEBİYATINDA ANADİL TEMALI ŞİİRLER VE ANLAM DÜNYASI

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana kullanmış olduğu iletişim aracı olan dil, toplumsallaşmanın da temelini oluşturmaktadır. Toplumların milletleşme sürecinde dil en temel ayırıcı unsur olmuştur. Bu nedenle dile sahip çıkmak, dili dış etkilerden korumak ve dilin varlığını sürdürebilmesi için daima onu canlı tutmak da bu toplumların en temel vazifeleri olmuştur. İçinde bulunduğumuz topluluğa bağlılığımız ancak kullandığımız dil ile sağlanmaktadır. Bu dil, çoğunlukla içine doğup büyüdüğümüz anadildir. Kazak Türkleri, 19 ve 20.yylar içinde Rus idaresi tarafından maruz kaldığı misyonerlik faaliyetleri neticesinde dil, din ve eğitim alanlarında erozyona uğramıştır. Bu dil, din ve eğitim erozyonu karşısında milli değerlere ve kültüre sahip çıkma ihtiyacı doğmuştur. Anadil üzerine Kazak Edebiyatında yazılmış olan şiirlerde anadil, anne sütüne, memlekete, nehirlere, duruluğa, temizliğe işaret edilmiştir. Bu çalışmada Kazak Edebiyatında anadil temalı şiirler dönem itibariyle yazılış nedeni değerlendirilecektir. Yine, anadilin hangi kutsal değerler seçilerek izah edilmiş olduğu da bu çalışmanın kapsamı içindedir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 14.15-14.30