TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Engin Çetin

Eski Uygurcada çokluk ve topluluk bildiren sözcüklerin anlam özellikleri

Uygurca metinler, Orhon Türkçesi metinlerinden farklı olarak hem hacim yönünden hem de söz varlığının çeşitliliği yönünden bize önemli veriler sunmaktadır. Söz varlığı bakımından Uygurca metinlerde bir kısmı genellikle ikileme içinde yan yana kullanılan, bir kısmı ise tek başına kullanım alanı bulan yakın anlamlı çok sayıda sözcük vardır. Bu sözcükler, hem Manihaist hem de Budist olmak üzere çoğunluğu çeviri metinler olan Uygur metinlerinde, çevrildiği çevrenin dini-kültürel yapısına bağlı olmaksızın kullanılmıştır. Bu bildiride Uygurca metinlerde çokluk anlamı veren erüş, üküş vb. sözcükler ile alku, barça, kalın, kalısız, kamag, kamagun, kop, köp, tüketi vb. topluluk anlamı veren sözcüklerin kullanım özellikleri incelenecek, yakın anlamlı bu sözcüklerin kullanım farklılıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca Çinceden çevrilen Uygurca metinlerdeki bu sözcükler için kaynak metindeki paralel sözlere bakılacak böylece hangi Çince sözcüğün genel olarak hangi Uygurca sözcükle karşılandığı, Çince metindeki farklı sözlerin Uygurcaya aynı sözcükle çevrilip çevrilmediği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Eski Uygurca, Türkçenin çeviribilim tarihi, çokluk bildiren sözcükler.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.30-14.45