TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dr. Enver UZUN

İRAN’DA TÜRKÇE BASIN-YAYIN FAALYETLERİ

Hiç şüphe yok ki, günümüz İran coğrafyasında yaşamakta olan halklar arasında çoğunluğu Farslar ve Türkler oluşturmaktadırlar. Ancak 1828 Türkmençay antlaşmasından sonra basın-yayın faaliyetlerinde de yayım dili önce Farsça ve daha sonra ise Türkçe-Farsça olarak sürdürülmüştür. Türkçe ise daima ikinci bir dil durumunda bırakılarak, resmiyetten uzak tutulmuştur. Türkçenin sosyal alanlarda kullanılmaması için dahi yoğun bir baskı ve propaganda faaliyeti sürdürülmektedir.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de İran Türkleri, basın-yayın faaliyetlerini sürmede ciddi zorluklar ile karşı karşıyadır. Pek çok derginin 1 sayı çıkarılması sonrasında kapatılmış olması, toplatılması, yayınlara keyfi yasaklamaların getirilmesi bu bağlamda dikkat çekici bir durumdur. Pek çok kitabın dahi Türkçe yayınında aynı sorunun yaşandığı bilinmektedir.

İran basın – yayın faaliyetlerinin devlet politikası gereği Farsça-Türkçe bir mecburiyete tabi tutulması şüphesiz basın-yayın faaliyetlerinin gelişimini, arzu edilen düzeye çıkarılması önünde ciddi bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

İran, Azerbaycan Türkleri, Türkçe, Basın, Yayın

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 11.45-12.00