TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd.Doç.Dr.Ergün ACAR

SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI-SİNOP

Sinop ve Yöresi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Dil Unsurları

Tarihi ve kültürel bakımdan zengin bir geçmişi barındıran Sinop ili, taşıdığı coğrafi konumu itibarıyla da deniz ulaşımı bakımından Karadeniz'in kuzeyinden oldukça yoğun göçler almıştır. Sinop ve Yöresi ağızlarında bu yerleşimlere bağlı olarak oldukça zengin Kıpçak Türkçesi dil özellikleri dikkat çekmektedir. Bu çalışmamızda Sinop ve Yöresi ağızlarında yer alan Kıpçak Türkçesinin dil özellikleri tanıklarıyla birlikte ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Sinop, Ağızlar, Kıpçak Türkçesi

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.45-15.00