TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü
Gazimağusa/

KÜRESELLEŞME, KÜLTÜRLERARASILIK ve TÜRKÇE

Bilgi çağında, Türkiye ve Türk insanının bilgi çağının eşiğinde olan dünyaya sırt çevirmesi beklenemez. Bugün, evrensel ölçütler ve dünya ile bütünleşme kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk insanın dünyayı tanıma ihtiyacı ve dünyayla kendisi arasında yakın bir bağ kurma gereği, bugünkü küresel dünya düzleminin olmazsa olmazlarındandır. Bu noktada, Türkçe’nin yanında ikinci bir dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi küresel eğitimin öngördüğü yeni bir yapılanmayı ortaya koymaktadır.

Küreselleşmenin yol açtığı kültürler arasındaki uyum ya da bütünleşme, eğitim, iş ve çalışma değerleri açısından bazı olumlu işaretleri karşımıza çıkarmaktadır. Bu noktada, ana dil-birinci dil olarak Türkçe’nin hem yabancı dil, hem de yabancı ülkelerde ikinci dil öğrenimi esnasındaki konumu karşımıza çıkmaktadır. Başta Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki Türk nüfusun Türkçe-eğitim işbirliği/ilişkileri ve eğilimleri üzerinde durulacaktır. 2005 yılından itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı, Türkçe’nin de birliğin resmî dilleri arasında yer aldığını ve Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5,5-6 milyon Türkün birlik sınırları içinde Türkçe konuştuğunu hatırlatmakta yarar var.

Günümüzde Paris, Londra, Brüksel, Berlin ve Amsterdam gibi Avrupa’nın büyük kentleri çok kültürlü şehirler durumuna gelmiştir. Hem bu kentlerde, hem de Avrupa’nın diğer merkezlerinde kültürlerarası öğrenim, bir çalışma ve öğretim ilkesi olarak ele alınıp; öğretim programlarının kültürlerin birbirlerini olduğu gibi kabullenmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Küreselleşme, Kültürlerarasılık, Küresel Eğitim, Türkçe.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.30-14.45