TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Faruk YILDIRIM, Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Suriye Bayırbucak Ağzı Üzerine Gözlemler

Bu bildiride; Suriye’nin Lazkiye iline bağlı, Türkçe adları Bayır ve Bucak olan iki nahiye, bu nahiyelere bağlı irili ufaklı yetmiş yerleşim birimi, Burcislam ve Sulayıb Türkmen adlı iki büyük kasaba ile Lazkiye il merkezinde konuşulan Bayırbucak Türk(men) ağzı üzerine gözlemler aktarılacaktır. Bugün Bayır bölgesindeki nüfusun tamamına yakını ile Bucak bölgesindeki Türkmenlerin yarısından çoğu Türkiye’ye sığınmış durumdadır. Suriye’de kalanların durumu hakkında da sağlıklı bilgi edinilememektedir. Türkiye’ye göç edenlerin ise ağız özellikleri değişmeye başlamıştır. Bu nedenle bugün Bayırbucak Türk(men) ağzı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bildiride, savaş nedeniyle Türkiye’de yaşamak zorunda kalan Bayırbucak Türkmenlerinden üç yıldan beri derlediğimiz metinlerden örnekler ile bugünlerde yayımlanacak olan Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı adlı kitabımızda ayrıntılı olarak incelediğimiz ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı özelliklerinden bir kısmı yer alacaktır. Bildirinin Türkçenin ağız araştırmalarına ve Bayırbucak Türkmen kültürünün yaşamasına katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 09.30-09.45