TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

P.A.OYUUNSKİY’İN “ANNEM CEBCEKİEY’İN MEZARINDA” ŞİİRİNİN SEMİYOTİK KAVRAMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yakutistan, 1922 yılında Saha Özerk Cumhuriyeti haline gelmiştir. Platon Alekseeviç Oyuunskiy (Sleptsov) (1893-1939) bu yeni dönemde Sovnarkom’un başkanlığını ve 1923 yılında Saha Cumhuriyetinin Yürütme Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Saha Cumhuriyeti’nin bu büyük devlet adamı ve yazarı genç yaşta sorgusuz sualsiz kurşuna dizilen binlerce aydından biridir. Cebcekiey ise Oyunskiy’nin annesidir. Cebcekiey, yüzlerce şiiri ve masalı ezbere bilen ve Saha folklorunun kaynak kişilerinden olan udağan “kadın şaman” kabiliyetli bir kişidir. Oyuunskiy, annesinden derlediği folklor malzemelerini yazıya geçirerek Sahaların 300 yıllık esaret döneminden çıkıp yeniden toparlanmalarında önemli bir rol oynamıştır.

P.A. Oyuunskiy’in annesinin hatırasına 1937 yılında yazdığı “Annem Cebcekiey’in Mezarında” başlıklı şiir Sahaların o günkü zor şartlarını tasvir etmesi açısından sembolik ve kavramlarla yüklü bir şiirdir ve Sahalar tarafından milli bilinçlenme açısından kıymetini kaybetmemiştir. Bu tebliğimizde önce Oyuunskiy, hayatı, Saha Türkleri açısından önemi hakkında kısa bir bilgi verilip dilbilim açısından semiyotik kavramın anlamı belirtilecek sonra şiirin orijinali ve tercümesi verilecektir. Sonuç olarak da şiirdeki semiyotik kavramlar belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler:

P.A. Oyuunskiy, Saha, semiyotik kavram, dilbilim, lengüistik kavram.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 15.30-15.45