TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında ProgramBildiri Özetleri Sonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

13.11
Pzt.
14.11
Salı
15.11
Çar.
BİLGE KAĞAN SALONU
182217
KAŞGARLI MAHMUT SALONU
182217
ALİ ŞİR NEVAİ SALONU
182217
GASPIRALI İSMAİL SALONU
182217
AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU
1817
BAHTİYAR VAHABZADE SALONU
182217

Kurultay Programı

13.11.2017

(BİLGE KAĞAN SALONU)

13.11.2017
-AÇILIŞ OTURUMU-

09.30-10.30
Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Açış Konuşmaları

13.11.2017
I. OTURUM: 10.30-12.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA - Prof. Dr. Karjaubay SARTKOJA

10.30-10.45
Dr. Hasan Celâl GÜZEL (Türkiye)
“En Eski, Zengin ve Ahenkli Dil: Türkçe”
10.45-11.00
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (Türkiye)
“Türkçenin Yaşı”
11.00-11.15
Prof. Dr.Karjaubay SARTKOJA (Kazakistan)
“Eski Türk Dolodoy Anıtı (Yeni Okunuşu)”
11.15-11.30
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Türkiye)
“Türk Dünyasında Karışık Dillilik ve Ortak Dil”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Ümit HUNUTLU (Türkiye)
“Yeni Dünyada Ortak Dil Türkçe”
11.45-12.00
Canagul SAMETOVA (Kazakistan)
“Yazı Reformu: Türklüğün Genel Birleşimi”
12.00-12.15
Değerlendirme
12.15-13.30
Öğle Yemeği

13.11.2017
II. OTURUM: 13.30-15.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yavuz AKPINAR - Prof. Dr. Nasimhan RAHMANOV

13.30-13.45
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Türkiye)
“Gaspıralı’dan Sovyet Dönemine Türk Dünyasında Ortak Edebî Dil Cereyanı”
13.45-14.00
Prof. Dr. Nasimhan RAHMANOV (Özbekistan)
“Türkçe ve Onun Makamı: Türkoloji Araştırmaları Bizi Birleştirmeye Hizmet Etmeli”
14.00-14.15
Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV (Özbekistan)
“XX. Yüzyılın Başlarında Özbek Ceditlerinin Dil ve Alfabe ile İlgili Çalışmaları”
14.15-14.30
Dr. Toğrul VELİ (Türkiye)
“Türk Dünyasında Ortak Türkçe Problemlerinin Avrupa Birliği Bağlamında Politik ve Sosyolojik Analizi”
14.30-14.45
Dilafruz KALANDAROVA (Özbekistan)
“Özbek Dilinde Yayınlanan ‘Modern Türk Şiiri’ Kitabı Üzerine”
14.45-15.00
Sema BAŞAR (Türkiye)
“Türk Dünyası Ortak Kültür Değerlerinin Tespit Edilmesi Açısından Kırgız Destanlarında Rüya Motifinin Tespiti ve Türkçe Öğretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi”
15.00-15.15
Değerlendirme
15.15-15.30
Ara

13.11.2017
III. OTURUM: 15.30-17.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeki KAYMAZ - Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU

15.30-15.45
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Türkiye)
“Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi: Türkçenin Arapçaya Verdikleri”
15.45-16.00
Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU (Azerbaycan)
“Ortaçağ Farsça-Türkçe Tercüme Faaliyetleri Bağlamında Dil İlişkileri”
16.00-16.15
Doç. Dr. Marina BUKULOBA (Rusya)
“Türkçe Edebi Eserlerin Rusçaya Çeviri Sorunları Üzerine”
16.15-16.30
Doç. Dr. Xhemile ABDİU (Arnavutluk)
“Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi Türkçe ve Arnavutçada Bağlaçlar ve ‘ki’ Bağlama Edatı ile Bileşik Cümle Yapıları Üzerine”
16.30-16.45
Dr. Zelfira SÜKÜRCİYEVA (Kırım)
“İsmail Gaspıralı’nın Kaleminden ‘Ortak Edebî Türk Dili’”
16.45-17.00
Yrd. Doç. Dr. Babek JAVANSHIR (İran)
“Türk Çağı’nda Türk Kavramı, Türk Globalizmi ve Türkçenin Konumu”
17.00-17.15
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(BAHTİYAR VAHABZADE SALONU)

13.11.2017
I. OTURUM: 10.30-12.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR - Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR

10.30-10.45
Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR (Türkiye)
“Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alan Eğitimi Konusunda Bazı Tespit ve Öneriler”
10.45-11.00
Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Türkiye)
“Türkiye Türkçesinde Ölmek Sözcüğünün Biçim Kavram ve Anlam Alanı”
11.00-11.15
Yrd. Doç. Dr. Erkan HİRİK (Türkiye)
“Seyahatnâme’de Yer Alan Mahalli Morfolojik Unsurlar Üzerine”
11.15-11.30
Doç. Dr. Nurida NOVRUZOVA (Azerbaycan)
“Akraba Dillerin Eğitimi ve Aktarma Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar”
11.30-11.45
Doç. Dr. Nilufar SADULLAEVA (Özbekistan)
“Türk, Özbek ve İngiliz Dillerindeki Atasözlerinin Kimi Özellikleri”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Seçil HİRİK (Türkiye)
“Türkçede Gelecek Zaman Bildirimlerinin Derin Yapısı”
12.00-12.15
Değerlendirme
12.15-13.30
Öğle Yemeği

13.11.2017
II. OTURUM: 13.30-15.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cafer ŞEN - Prof. Dr. Ayşe İLKER

13.30-13.45
Prof. Dr. Ayşe İLKER (Türkiye)
“Batı Grubu Türk Yazı Dillerinin Bugünkü Durumu”
13.45-14.00
Prof. Dr. Cafer ŞEN (Türkiye)
“Diyalektik Bir Anlama/Düşünceye Ulaşma Faaliyeti Olarak Türkçede Yazımı Değiştirme Çabaları”
14.00-14.15
Dr. Nariman SEYİTYAHYA (Kırım)
“18. Yüzyıl Kırım Şairi ve Yazarı Hurremî Çelebi Akay’ın Eserlerinde Türkçe (Türkî) ve Kırım Tatarcasının Anlayışına Dair Bazı Kayıtlar”
14.15-14.30
Doç. Dr. Mitat DURMUŞ (Türkiye)
“Kimlik-Dil İlişkisine Ontolojik Bir Yaklaşım Denemesi ve Türkçe”
14.30-14.45
Dr. Gulnoz SATTOROVA (Özbekistan)
“«Karakuş Yıldızının Sırrı» Hikayesinde Dil Felsefesi”
14.45-15.00
Arş. Gör Dinçer ATAY (Türkiye)
“Yeni Türkiye’nin Temellerinin Atıldığı Dönem Olarak II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Öykücülüğünde Kimlik Kurucu Unsur Olarak Türk Dili”
15.00-15.15
Değerlendirme
15.15-15.30
Ara

13.11.2017
III. OTURUM: 15.30-17.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Naciye YILDIZ - Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN

15.30-15.45
Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Türkiye)
“Dil Birliğinin Sağlanmasında Atasözlerinden Faydalanma: Türkiye Türkçesi-Kazakça Örneği”
15.45-16.00
Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN (Türkiye)
“Alfabeler Arası İmla Geçişleri ve Yeni Türk İmlası”
16.00-16.15
Doç. Dr. Turan AKKOYUN (Türkiye)
“Dünya Dili Türkçeye Sinema ve Film Desteğinin Tarihi Değeri”
16.15-16.30
Dr. Gulom Mirzayevic ISMAILOV (Özbekistan)
“Türk Deyimlerinde "Beyaz" ve "Siyah" Kavramlarının İdeo-etnik Özellikleri”
16.30-16.45
Arş. Gör. Dinçer Barchin SHUKUROVA (Özbekistan)
“Divânu Lugâti’t Türk’ün Özellikleri”
16.45-17.00
Hatice Gökçen AKKOYUN (Türkiye)
“Endüstri Mühendisliği Alanlarında Türkçenin Yanlış Kullanımı ve Öneriler”
17.00-17.15
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

13.11.2017
I. OTURUM: 10.30-12.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN - Prof. Dr. Ayabek BAYNİYAZOV

10.30-10.45
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Türkiye)
“Türk Lehçelerini Konuşanların Toplam Nüfusu Üzerine Görüşler”
10.45-11.00
Prof. Dr. Ayabek BAYNİYAZOV (Kazakistan)
“Lehçeler Arası Aktarma Meselesi Üzerine”
11.00-11.15
Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL (Türkiye)
“1980 Sonrası Türk Dil Planlaması ve Dil Politikaları”
11.15-11.30
Doç. Dr. Rysbek ALİMOV (Kırgızistan)
“Türk Dillerinin Alfabe Serüveni, Düzenden Karmaşaya”
11.30-11.45
Doç. Dr. Aidyn ZHALMYRZA (Kazakistan)
“Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Kazakistan’daki Alfabe Meselesi”
11.45-12.00
Şener METE (Türkiye)
“29 Harf Türkçeye Yetmiyor”
12.00-12.15
Değerlendirme
12.15-13.30
Öğle Yemeği

13.11.2017
II. OTURUM: 13.30-15.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri YÜCE - Prof. Dr. Osman KARATAY

13.30-13.45
Prof. Dr. Nuri YÜCE (Türkiye)
“Türkçenin Üstün Özellikleri ve Var Olma Savaşı”
13.45-14.00
Prof. Dr. Osman KARATAY (Türkiye)
“Türkçe ve Macarca: Kardeşlik mi? Arkadaşlık mı?”
14.00-14.15
Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA (Türkiye)
“Standart Nogay Türkçesi ile Türkiye’de Kullanılan Nogay Türkçesinin Müşterek ve Farklı Ekleri Üzerine”
14.15-14.30
Doç. Dr. Ma’sudhan ISMAILOV (Özbekistan) - Abrarhan AKBAROV (Özbekistan)
“Muhemmed Rızabey Hakısar ve Eserlerinin Türk Sözlükbilimindeki Yeri”
14.30-14.45
Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK (Türkiye)
“Türkçenin Hindistan’da Lingua Franca Olarak Kullanılması”
14.45-15.00
Öğr. Gör. Zhazira OTYZBAY (Kazakistan)
“Eski ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kardeş Sevgisini, Merhameti İfade Eden Bir Organ Adı Bağır/Ciğer” (Kazakistan)
15.00-15.15
Değerlendirme
15.15-15.30
Ara

13.11.2017
III. OTURUM: 15.30-17.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Jochen REHBEIN - Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

15.30-15.45
Yrd. Doç. Dr. Orhan VAROL (Türkiye) - Prof. Dr. Jochen REHBEIN (Almanya)
“Türkiye’de Kürtçe-Türkçe Konuşan İki Dilli Çocukların Türkçe Yetkinlikleri”
15.45-16.00
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI (Türkiye)
“Türkçe, Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizceye Türk Coğrafyasında ‘Lingua Turca’ Olarak Yeni Bir Seçenek Oluşturabilir mi?”
16.00-16.15
Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Türkiye)
“Dil Politikası ve Türkiye”
16.15-16.30
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN (Türkiye)
“Ortak Türkçenin Önemi ve Rusya’nın Ayrılıkçı Türk Dili Politikaları”
16.30-16.45
Doç. Dr. Sholpan SAGATOVA (Kazakistan)
“Kazakistan’da Etnik Grup Dillerini Öğretme Meseleleri
16.45-17.00
Tılla HOCAHANOVA (Türkmenistan)
“Türkçenin Yakın Lehçelerinde Ad Durum Eklerinin Arasında Tekabül Sorunu”
17.00-17.15
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(ALİ ŞİR NEVAİ SALONU)

13.11.2017
I. OTURUM: 10.30-12.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU - Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV

10.30-10.45
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Türkiye)
“Roman Adlarının Çevirisinde Görülen Kargaşa”
10.45-11.00
Prof. Dr. Sülayman Turduyeviç KAYIPOV (Kırgızistan)
“Dünya Dili Olma Yolunda Türk Dili”
11.00-11.15
Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ (Türkiye)
“Türkiye Sahası Aşık Edebiyatında ‘Ayak’ Terimleri, Sorunlar ve Öneriler”
11.15-11.30
Doç. Dr. Lindita XHARNARİ (Arnavutluk)
“Balkanlar’da Türkçe”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Atiye NAZLI (Türkiye)
“Kitab-ı Oğuzname Türki ve Tatarca Darb-ı Mesel’ de Yer Alan Atasözlerinin Günümüze Yansıması”
11.45-12.00
Demet YENER (Türkiye)
“Bulgaristan’da Türklük ve Türkçe”
12.00-12.15
Değerlendirme
12.15-13.30
Öğle Yemeği

13.11.2017
II. OTURUM: 13.30-15.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ebülfez AMANOĞLU - Prof. Dr. Feridun TEKİN

13.30-13.45
Prof. Dr. Ebülfez AMANOĞLU (Azerbaycan)
“Ortak Türkçeye Giden Yol: Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Söz Varlığı Bakımından Karşılıklı Etkileşim”
13.45-14.00
Prof. Dr. Feridun TEKİN (Türkiye)
“Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Gramer Terimleri üzerine Karşılaştırma”
14.00-14.15
Doç. Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan)
“Ortak İletişim Dili ve Türkçeden Özbekçeye Çevirinin Bazı Meseleleri”
14.15-14.30
Doç. Dr. Rysgul ABİLKHAMİTKYZY (Kazakistan)
“Kazakistan’da Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ortaya Çıkan Meseleler”
14.30-14.45
Doç. Dr. Taalaybek ABDİEV (Kırgızistan)
“Türkçe ve Kırgızcadaki Ortak Kelimeler ve Deyimler Hakkında”
14.45-15.00
Doç. Dr. Seadet VAHABOVA (Azerbaycan)
“Ortaq Türkc?: Öm?r Faiq Yaradıcılığında Ana Dili M?s?l?si”
15.00-15.15
Değerlendirme
15.15-15.30
Ara

13.11.2017
III. OTURUM: 15.30-17.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU - Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

15.30-15.45
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (Azerbaycan) - Lale BAYRAMOVA (Azerbaycan)
“Ortak Türkçe: Dün, Bugün, Yarın”
15.45-16.00
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Türkiye)
“Felsefe Dili Olarak Türkçenin İmkan ve Sınırları: Sorunlar ve Tartışmalar İçin Bir Yol Haritası”
16.00-16.15
Doç. Dr. Naile HACIZADE (Azerbaycan)
“A. N. Samoyloviç’in Bakış Açısından Ortak Türkçenin Tarihi Gelişimi”
16.15-16.30
Yrd. Doç. Dr. Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU (Türkiye)
“Türk Dünyası ve Türkiye Türkçesi”
16.30-16.45
Dr. Ezgi SIRTI (Türkiye)
“A. N. Kononov’un Gramerciliği ve Türkolog Hikmet Cevdetzâde”
16.45-17.00
Sona ANNAYEVA (Türkmenistan)
“Türkçedeki Aynı Dil Birimlerinin Farklı Gramer Terimleriyle Karşılanması Sorunu”
17.00-17.15
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(GASPIRALI İSMAİL SALONU)

13.11.2017
I. OTURUM: 10.30-12.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL - Prof. Dr. Kerima FİLAN

10.30-10.45
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (Türkiye)
“ İlköğretim Okulları İçin Türkçe Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar ve Dünya Eğitim-Öğretim Standartları İçindeki Yerimiz”
10.45-11.00
Prof. Dr. Kerima FİLAN (Bosna-Hersek)
“Bosna-Hersek’te Türkçenin Konumuna Bir Bakış. Eski Gazetelerimizde Türkçe.”
11.00-11.15
Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU (Türkiye) - Taşkın SOYSAL (Türkiye)
“Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Temel Becerilere Uygunluğu Açısından İncelenmesi”
11.15-11.30
Yrd. Doç. Dr. Mediha MANGIR (Türkiye)
“Dil Bilgisi Öğretimi Açısından 2017 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programına Bakış”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Munira AKILOVA (Rusya-Başkurdistan)
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Rinat YAGAFAROV (Rusya-Başkurdistan)
“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Konuşma Becerisi”
12.00-12.15
Değerlendirme
12.15-13.30
Öğle Yemeği

13.11.2017
II. OTURUM: 13.30-15.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL - Prof. Dr. Pirali ALİYEV

13.30-13.45
Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL (Türkiye)
“Türk Edebiyatında Terim Sorunu ‘Senaryo-Roman’ Örneği”
13.45-14.00
Prof. Dr. Pirali ALİYEV (Azerbaycan)
“Küreselleşme Döneminde Ortaokul ve Liselerde Edebiyat Dersinin Öğrencilere Kazandırdığı Yetenekler”
14.00-14.15
Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Türkiye)
“Cengiz Aytmatovun ‘Birinçi Mugalim’ Adlı Eserinde Kırgız Kültürüne Ait Öz Olgular”
14.15-14.30
Doç. Dr. Ekrem AYAN (Türkiye)
“Kazak Edebiyatında Anadil Temalı Şiirler ve Anlam Dünyası”
14.30-14.45
Dr. Salih Uçak (Irak)
“Ortadoğu’nun Kızıl Elması ‘Türkmeneli’: Türkçenin Iraklaşma Süreci”
14.45-15.00
Dr. Ayfer AYTAÇ (Türkiye)
“Azerbaycanlı Şair Memmed İsmayıl’ın ‘İz’ Romanının Dil Özellikleri Üzerine”
15.00-15.15
Değerlendirme
15.15-15.30
Ara

13.11.2017
III. OTURUM: 15.30-17.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU- Prof. Dr. Zulhumar HOLMANOVA

15.30-15.45
Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Türkiye)
“P.A. Oyuunskiy’in ‘Annem Cebcekiey’in Mezarında’ Şiirinin Semiyotik Kavramlar Açısından İncelenmesi”
15.45-16.00
Prof. Dr. Zulhumar HOLMANOVA (Özbekistan)
“XV- XVI Yüzyılda Türk Kelimesinin Anlamları”
16.00-16.15
Doç. Dr. Tülay ÇULHA (Türkiye)
“İbrani Harfli Türkçe Bir Cönk: Bahçesaray Mecmuası”
16.15-16.30
Aikhal GABYSHEV (Rusya-Saha Özerk Bölgesi)
“Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesinin Geleceği”
16.30-16.45
Hacer TEKERCİOĞLU (Türkiye)
“Cemil Süleyman’ın Hikâyelerinde Türkçenin Kullanımı”
16.45-17.00
Arş. Gör. Bahar SAĞIR (Türkiye)
“Özbek Türkçesindeki AK/YAK Enklitiği Üzerine”
17.00-17.15
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU)

13.11.2017
I. OTURUM: 10.30-12.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU - Prof. Dr. Alimcan İNAYET

10.30-10.45
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (Azerbaycan)
“Avrasya’nın Ortak Dilleri: Türkçe-Rusça-Çince Üçgeni Bağlamında Ortak Türkçenin Dilbilim ve Dilbilim Dışı Problemleri”
10.45-11.00
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Türkiye)
“Uygur Türklerinde Yazı Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği”
11.00-11.15
Doç. Dr. Ergin JABLE (Kosova) - Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI (Türkiye)
“Kosova’da Türkçe Eğitimde Öğrenci Sayısının Azalması ile Türkçenin Resmiyette Olmamasının Getirdiği Sorunlar”
11.15-11.30
Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ (Türkiye)
“Gürcistan’da Türklük ve Karapapak Terekeme Türkçesi”
11.30-11.45
Doç. Dr. Edina SOLAK (Bosna-Hersek)
“Bosna-Hersek’te Türkçe Eğitimi ve Yaşanan Güçlükler”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAKTAR (Türkiye)
“Skalyiç’e Göre Boşnakçada Yer Alan Türkçeden Türetilmiş Sözcükler”
12.00-12.15
Değerlendirme
12.15-13.30
Öğle Yemeği

13.11.2017
II. OTURUM: 13.30-15.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY - Prof. Dr. F. G. HİSAMİTDİNOVA

13.30-13.45
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Türkiye)
“Türkçenin Etimolojik Sözlükleri Üzerine”
13.45-14.00
Prof. Dr. F. G. HİSAMİTDİNOVA (Rusya-Başkurdistan)
“10 Ciltlik ‘Başkurt Dilinin Akademik Sözlüğü’nde Türkçe Kelimeler ve Ortak Türk Terminolojisinin Oluşturulması Sorunları”
14.00-14.15
Doç. Dr. Marija DİNDİC (Sırbistan)
“Geçmişten Bugüne Türkçenin Sırpça Üzerine Sözcüksel Etkisi”
14.15-14.30
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan DOĞAN (Türkiye)
“Tarihi Metinler Üzerine Yapılan Çalışmalarda Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğün Önemi: Türk Dili Üzerine Yapılmış Bazı Çalışmalardan Örnekler”
14.30-14.45
Doç. Dr. Gülnaz YAGAFAROVA (Rusya-Başkurdistan)
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrimiçi Sözlükler”
14.45-15.00
Arş. Gör. Mustafa Samet KUMANLI (Türkiye)
“Türk Dünyası Ortak Söz Varlığına Dayalı Sözlük Çalışmaları Üzerine”
15.00-15.15
Değerlendirme
15.15-15.30
Ara

13.11.2017
III. OTURUM: 15.30-17.15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necati DEMİR - Doç. Dr. Berdi SARIYEV

15.30-15.45
Prof. Dr. Necati DEMİR (Türkiye)
“Türkiye Türkçesinin Asya Ülkelerinde Öğretimi”
15.45-16.00
Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Türkmenistan)
“Türk Mahkemelerinin Tercüme ile İlgili Evraklarında Yer Alan ‘Türkmenistan’ ve ‘Türkmence’ Kavramları Üzerine”
16.00-16.15
Doç. Dr. Abdumurad TİLAVOV (Özbekistan)
“Özbekistan Eğitim Sisteminde Türk Dili ve Edebiyatı”
16.15-16.30
Doç. Dr. Maral TAGANOVA (Türkmenistan)
“Türkmen Dilinin Funksiyonel Kelime Türetmesi”
16.30-16.45
Yrd. Doç. Dr. Soner SAĞLAM (Türkiye)
“Türk Dünyası Yazar ve Eser Adlarının Yazımı Üzerine Bir Değerlendirme”
16.45-17.00
Dr. Zeynep GENÇER (Türkiye)
“Kazak Türkçesi ve Japoncada -P Al- / -Te Morau Art Fiillerinin Konuşucu Odaklı Yarar Bildirme İşlevi Üzerine”
17.00-17.15
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

14.11.2017

(BİLGE KAĞAN SALONU)

14.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Öner - Prof. Dr. Anar SALKYNBAY

09.00-09.15
Prof. Dr. Mustafa Öner (Türkiye)
“Türk Dünyasında Modernizm ve Dil Gelişmesi”
09.15-09.30
Prof. Dr. Anar SALKYNBAY (Kazakistan) - K. MEIRAM (Kazakistan)
“Latin Alfabesine Geçme Ortak Amaçlara Ulaştırır”
09.30-09.45
Prof. Dr. Muammer NURLU (Türkiye) - İnesa SOFIIENKO (Ukrayna)
“Ukrayna’da Türk Dili Öğretim Programı”
09.45-10.00
Dr. Yusuf AZMUN (İngiltere)
“Türkmen Halısından Dile Yansıyanlar”
10.00-10.15
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK (Türkiye)
“Türkçe İlk Kur’ân Tercümeleri Üzerine Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi”
10.15-10.30
Yrd. Doç. Dr. Nursel DİNLER (Türkiye)
“Dede Korkut Hikayelerindeki Sözcüklerin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Bölgesel Dağılımı”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

14.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN - Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA

11.00-11.15
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türkiye)
“Türk Dünyasının Ortak Söz Varlığı Üzerine”
11.15-11.30
Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Kırgızistan)
“Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divânu Lugâti’t Türk’ Sözlüğünün Tipolojik Özellikleri”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA (Türkiye)
“Litvanya’da İki Türk Boyu: Tatar ve Karaim Türkleri”
11.45-12.00
Dr. Miras KOSIBAYEV (Kazakistan)
“Kazak Geleneğinde Evlenme Âdeti ve ‘Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten Örnekler”
12.00-12.15
Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV (KKTC)
“Çağdaş Türk Lehçelerindeki Eksiltili Yapılar Üzerine”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

14.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet BURAN - Prof. Dr. Raikhan A. DOSZHAN

14.00-14.15
Prof. Dr. Ahmet BURAN (Türkiye)
“Türk Dünyasında Ortak Dil Yaratma Süreçleri”
14.15-14.30
Prof. Dr. Raikhan A. DOSZHAN (Kazakistan)
“Türk Topluluklarının Ortak Dil Alanının Oluşturulması”
14.30-14.45
Doç. Dr. Gökhan ÖLKER (Türkiye)
“Türkçe ve Öğretiminde Kelime Sıklığı Sözlükleri ve Bu Sözlüklerden Hareketle Temel Kelimelerin Tasnifi”
14.45-15.00
Dr. Azzaya BADAM (Moğolistan)
“Çeviri Dili ve Türk Kültürünün Moğolistan’da Yayılımı”
15.00-15.15
Yrd. Doç. Dr. Ayşen USLU (Türkiye)
“Türk Dünyasında Ortak Dil Çalışmaları/Çatışmaları: Türk Dünyası İçin Lingua Franca Hayal mi? Hakikat mi?”
15.15-15.30
Duygu ŞAHİN (Türkiye)
“Bilişim Alanında Uluslararası Arenada Türk Kimliği ve Türkçe ile Var Olabilmenin Önündeki Engeller, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

14.11.2017
IV. OTURUM: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - Prof. Dr. Kurulay TEMİRBEKKIZI JANUZAKOVA

16.00-16.15
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Türkiye)
“Ortak Alfabe ve Ortak Yazı Dili Üzerine Görüşler”
16.15-16.30
Prof. Dr. Kurulay TEMİRBEKKIZI JANUZAKOVA (Kazakistan)
“Kazakistan Cumhuriyetindeki Dil Siyaseti ve Türkoloji Meseleleri”
16.30-16.45
Marlen ADİLOV (Kazakistan)
“Kazak Türkçesindeki Alıntı Kelimelerin Kazakçalaşması Üzerine”
16.45-17.00
Dr. Mukadder GÜNERİ (Türkiye)
“Küreselleşme Türk Dünyası ve Türkçe”
17.00-17.15
Ahmet Yavuz GÜRLER (Türkiye) - Nur Emine Gül GÜNGÖR (Türkiye)
“Türk Dünyasında Bütünleşmenin Gerekliliği”
17.15-17.30
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(BAHTİYAR VAHABZADE SALONU)

14.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Metin KARAÖRS - Prof. Dr. Serik MAULENULI ÖMİRBAYEV

09.00-09.15
Prof. Dr. Mehmet Metin KARAÖRS (Türkiye)
“Hayır, Türk Dil Bilgisi Kuralları Yıpratılamaz”
09.15-09.30
Prof. Dr. Serik MAULENULI ÖMİRBAYEV (Kazakistan)
“Türk Dilli Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkiler: Son Çeyrek Asır”
09.30-09.45
Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA (Azerbaycan)
“Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri Paralelliğinde Ortak İletişimden Ortak Türkçeye Geçit”
09.45-10.00
Doç. Dr. Margarita KUNGAA (Rusya-Tuva Özerk Bölgesi)
“Tuva’da Türkoloji Araştırmaları”
10.00-10.15
Abdulkadir İNALTEKİN (Almanya)
“Dünya Dilleri İçinde Türkçe ve 21. Yüzyılda Avrupa’ya Etkileri”
10.15-10.30
Nurala GÖKTÜRK (Doğu Türkistan)
“Ortak Dil Türkçe”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

14.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turgut TOK - Prof. Dr. Gülbanu KOSIMOVA

11.00-11.15
Prof. Dr. Turgut TOK (Türkiye)
“Gora ve Goralılar Üzerine Bazı Tespitler”
11.15-11.30
Prof. Dr. Gülbanu KOSIMOVA (Kazakistan)
“Kazak Toponimlerinin Tarihi Özellikleri”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Kamila BARBARA STANEK (Polonya)
“Lehçe Anlam Eşdeğerleri ile Karşılaştırıldığında Türk Atasözlerinde Barınan Bilgi ve Bilgelik/Akıllılık Kavramlarının Dilsel Tasviri”
11.45-12.00
Z. Uğur YIKAN (Türkiye)
“Londra Enfield Belediyesi’nin ‘Key Stage 2 Scheme Of Work For Turkish’ Adlı Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme”
12.00-12.15
Venera ANARBEKOVA ERKİNBEKOVNA (Kırgızistan)
“Türk Kültüründe Ağıtlar ve Ağıtların Toplumsal İşlevleri”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

14.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN - Prof. Dr. Alexandr TSOİ

14.00-14.15
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (Türkiye)
“Safahat’ta Konuşma Dili Özellikleri”
14.15-14.30
Yrd.Doç. Dr. Larisa ALİMPİEVA (Kırgızistan) - Prof. Dr. Alexandr TSOİ (Polonya)
“Yabancılar İçin ‘Türk Dilinin Temel Sözlüğünün’ Yapısı ve İçeriği”
14.30-14.45
Doç. Dr. Margareta ASLAN (Romanya)
“Anton Pann ve Ignácz Kúnos Bakış Açısı ile Nasrettin Hoca”
14.45-15.00
Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM (Türkiye)
“Türkçe Ediniminde Sözcüklerin Çıkardığı Güçlükler”
15.00-15.15
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ (Türkiye) - Yeşim ÖZTÜRK (Türkiye)
“Anadolu Sahasında Türkçenin Edebi Dil Olma Süreci”
15.15-15.30
Yrd. Doç. Dr. Şermin KALAFAT (Türkiye)
“Terminografi ‘Uygulamalı Terim Bilimi’ Yeni ve Ortak Terim Oluşturmada Bir Çözüm Olabilir mi?”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

14.11.2017
IV. OTURUM: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet NAHMEDOV - Prof. Dr. Saule B. YERZHANOV

16.00-16.15
Prof. Dr. Ahmet NAHMEDOV (Azerbaycan)
“Türk Lehçelerinde İkilemelerin Tarihi Gelişimi Üzerine”
16.15-16.30
Prof. Dr. Saule B. YERZHANOVA (Kazakistan)
“Kazakça ve Türkçe Dillerde Terim Yapma Yolları”
16.30-16.45
Yrd. Doç. Dr. Berna KARAGÖZOĞLU (Türkiye)
“Jammu-Keşmir Bölgesi’nde Türk Kültürü ve Türkçenin İzleri”
16.45-17.00
Hassan NAZAR (Hindistan)
“Türk ve Hint Atasözleri Arasındaki Etkileşimler”
17.00-17.15
Sawsan ABU HANNOUD (Ürdün)
“Türkçe İkilemelerde Arapçanın İzleri”
17.15-17.30
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

14.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN - Prof. Dr. Ramiz ASKER

09.00-09.15
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Türkiye)
“Dün, Bugün ve Gelecek Bağlamında Türkçenin Balkanlar Serüveni”
09.15-09.30
Prof. Dr. Ramiz ASKER (Azerbaycan)
“Azerbaycan’da Türkolojinin Kısa Tarihi”
09.30-09.45
Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ (Türkiye) - Alp POLAT (Türkiye)
“Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Dinlemeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”
09.45-10.00
Yrd. Doç. Dr. Alpay İĞCİ (Kosova)
“Kosova Cumhuriyeti Resmi Dili Türkçenin Kullanımı ve Resmi Gazete Örneği”
10.00-10.15
Doç. Dr. Spartak KADİU (Arnavutluk)
“Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi Türkçe Alıntı Unsurların (Kök/Kökenlerin) Arnavutça Bileşik Sıfatlar ve Türemiş Sıfatların Yapısına Etkisi”
10.15-10.30
Arş. Gör. Ali Mehmet GÜRSEL (Türkiye)
“Boşnakçada Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerde Dil ve Ticaret İlişkisi”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

14.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU - Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN

11.00-11.15
Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Türkiye)
“Türkiye’de Türk Lehçeleriyle İlgili Ağız Araştırmalarının Önemi”
11.15-11.30
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Türkiye)
“Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Seçimi”
11.30-11.45
Doç. Dr. Ainur MAYEMEROVA (Kazakistan)
“Lehçeler Arası Simültane Tercüme Sorunları”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARATAŞ (Türkiye)
“Türk Dünyasının Ortak Dili Yanışlar (Nakışlar)”
12.00-12.15
Yrd. Doç. Dr. Kürşat EFE (Türkiye)
“Kazak ve Kırgız Türkçelerinin İsim ve Fiil Çekimleri Bakımından Karşılaştırılması”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

14.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali AKAR- Prof. Dr. Gulbarshin SYZDYKOVA

14.00-14.15
Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye)
“Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine”
14.15-14.30
Prof. Dr. Gulbarshin SYZDYKOVA (Kazakistan)
“Günümüzde Türk Dili İncelemeleri: Kazak ve Türkiye Türkçesinde Durum Ekleri”
14.30-14.45
Prof. Dr. Shohida SHAHOBİDDİNOVA (Özbekistan)
“Özbekçede İsimlerin Kullanımı ile İlgili Özgün Özellikler”
14.45-15.00
Doç. Dr. Ali ESGİN (Türkiye)
“Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ile İmtihanı: Tahakküm Stratejileri ve Sosyolojik Açmazlar”
15.00-15.15
Yrd. Doç. Dr. Mayrambek OROZOBAYEV (Kırgızistan)
“Kırgızcadaki Bazı Alıntı Kelimelerin Kırgızcalaştırılmasında Türkiye Türkçesinin Rolü”
15.15-15.30
Ariyajav BATCHULUUN (Moğolistan)
“Moğolistan’da Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

14.11.2017
IV. OTURUM: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU - Prof. Dr. Gülsel SEV

16.00-16.15
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU (Türkiye)
“Kırgızca-Türkçe Sözlük’ün Kaynakları”
16.15-16.30
Prof. Dr. Gülsel SEV (Türkiye)
“Sözlükçülük’te Emojilerden Yararlanma Mümkün müdür?
16.30-16.45
Zinaida E. KASKARAKOVA (Rusya-Hakasya Özerk Bölgesi)
“Hakas Türkçesindeki Eş Sesli Kelimeler Üzerine”
16.45-17.00
Artem S. KIZLASOV (Rusya-Hakasya Özerk Bölgesi)
“Günümüz Hakas Türkçesi Üzerine”
17.00-17.15
Dr. Nazira AMİRZHANOVA (Kazakistan)
“Kazakistan’daki Latin ve Kril Alfabesi İkilemi”
17.15-17.30
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(ALİ ŞİR NEVAİ SALONU)

14.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN - Prof. Dr. Beyhan Kesik

09.00-09.15
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Türkiye)
“Yeni Gelişmeler Işığında Türk Dünyasına Yeniden Bakmak”
09.15-09.30
Prof. Dr. Beyhan KESİK (Türkiye)
“Kıbrıs Müftüsü Hasan Hilmi Efendi’nin Kahvenamesi”
09.30-09.45
Dr. Nilghiun İSMAİL (Romanya)
“Designing Turkish Language Teaching Syllabus Study Case: The Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania”
09.45-10.00
Doç. Dr. İrina DRİGA (Ukrayna)
“Saha Araştırmalarımız Esnasında Alınan Urumca Verileri ve Türkiye Türkçesi ile İlişkisi”
10.00-10.15
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Levent YENER (Türkiye)
“Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme”
10.15-10.30
Gulsara KOZHAKHMETOVA (Kazakistan)
“Turkic Terminology: Unification Of Foreign Words in The Mass Media”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

14.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH - Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA

11.00-11.15
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Türkiye)
“Küreselleşme ve Gagauz Türkçesinin Geleceği”
11.15-11.30
Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Türkiye)
“Sözlük Bilimi Açısında Mecaz Kavramı”
11.30-11.45
Doç. Dr. Tudora ARNAUT (Ukrayna)
“Polietnik Kültürlerin Arasında Ukrayna Gagauzlarının Dil ve Kimliklerinin Korunması”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Oles KULCHYNSKY (Ukrayna)
“Kayıp Bir Dünya İfadesi: Türkçeden Ukraynacaya Geçmiş Kelimeler”
12.00-12.15
Dr. Gulgaısha SAGIDOLDA (Kazakistan)
“Integration of The Turkic World: The Problem of Unification of The New Alphabet of Turkic Countries Based on The Latin Script”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

14.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çetin PEKACAR - Prof. Dr. Leylâ RAUPOVA

14.00-14.15
Prof. Dr. Çetin PEKACAR (Türkiye)- Arş. Gör. Dr. M. Emin YILDIZLI (Türkiye)
“Güneş Dil Teorisi Etimolojileri”
14.15-14.30
Prof. Dr. Leylâ RAUPOVA (Özbekistan)
“Kültürel Dil Bilimi ve Sotsiopragmatik Araştırmaların Çözümleme Sürecinde Türki Dillerin Yeri”
14.30-14.45
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN (KKTC)
“Küreselleşme, Kültürlerarasılık ve Türkçe”
14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem USTA (Türkiye)
“Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Dili Üzerine”
15.00-15.15
Doç. Dr. ”Maira ZHOLSHAYEVA (Kazakistan)
“Türkoloji Alanındaki Hareketin Akış Karakteri Kategorisi Araştırmalarının Bugünü ve Geleceği”
15.15-15.30
Doç. Dr. Zhazira AGABEKOVA (Kazakistan)
“Türk Dünyasının Çağdaş Adbilim Alanı”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

14.11.2017
IV. OTURUM: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA - Prof. Dr.S. K. KASYMOVA

16.00-16.15
Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA (Türkiye)
“XV. Yüzyılda Batı Türkleri ile Doğu Türkleri Arasında İletişim”
16.15-16.30
Prof. Dr. S. K. KASSYMOVA (Kazakistan)
“Türk Kültürünün Sürekliliği: Türk Dünyası Ortak Eğitiminde Paremiolojiyaların Rolü”
16.30-16.45
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ (Türkiye) - Yrd. Doç. Dr. Bora BAYRAM (Türkiye)
“Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Kullanılan Türkçenin Sorunlarına Yönelik Algıları ve Çözüm Önerileri”
16.45-17.00
Arş. Gör. Gökçen BİLGİN AKSOY (Türkiye)
“Azerbaycan Türkçesi Atasözlerinde Ontolojik Metaforlara Bir Bakış”
17.00-17.15
Mahfuzakhon XOMİDOVA (Özbekistan)
“Intertextualistics in the Epos of Alisher Navoi - Lison ut-tayr”
17.15-17.30
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(GASPIRALI İSMAİL SALONU)

14.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil BEŞİROV - Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

09.00-09.15
Prof. Dr. Kamil BEŞİROV (Azerbaycan)
“Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinin Ortaq Elifba ve İmla Çabalarında Qarşılıqlı Faydalanma İmkanlarına Dair”
09.15-09.30
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Türkiye)
“Ruslaştırma Projesinin Bir Uygulaması Yahut Yeni Türk Yazı Dilleri”
09.30-09.45
Doç. Dr. Karlygash NURYMOVA (Kazakistan)
“Yabancı Öğrencilere Türk Kökenli Dilleri Öğretme Sistemi”
09.45-10.00
Yrd. Doç. Dr. Abidin KARASU (Türkiye)
“Hazırlanacak Olan İnternet Tabanlı Türkiye Türkçesi Ağız Atlasına Katkı Sağlayabilecek Bir Ağız Atlası Örneği: Bulgar Bilimler Akademisi Dil Atlası”
10.00-10.15
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA (Türkiye)
“Rusya Türklerinde Usul-i Cedit Eğitim ve İlk Mektep Kitapları ‘Veten Dili, Hoca-i Sıbyan, Okış Kitabı’”
10.15-10.30
Juyeong JANG (Güney Kore)
“Türkiye ve Kore’de Ad Verme Gelenekleri Üzerine”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

14.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN - Prof. Dr. Muammer NURLU

11.00-11.15
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Türkiye)
“Türkçenin Tercüme Geleneği”
11.15-11.30
Prof. Dr. Muammer NURLU (Türkiye) -Fahimeh SHİRAZİ (İran)
“İran’da Türkçe Öğretiminde M. R. Şükrgüzar’ın Kapsamlı Türkçe Dilbilgisi Kitabının İncelenmesi”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN (Türkiye)
“Türkçe Anlatımlarda Görünmeyen Yabancı Dil Etkisi: Kavram ve Gramer Çevirileri”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Osman COŞKUN (Türkiye)
“Uyarlama Bakımından Yunus’un Şiirlerinin Fransızca Çevirileri”
12.00-12.15
Seyran ALİYEV (Azerbaycan)
“Tercüme Kapsamında Ortak Türkçe Meseleleri”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

14.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ercan ALKAYA - Prof. Dr. Flera SAYFULINA

14.00-14.15
Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Türkiye)
“Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları ve Rusya Federasyonu’nda Kullanımı Üzerine”
14.15-14.30
Prof. Dr. Flera SAYFULINA (Rusya-Tataristan)
“Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesinin Tataristan’da Öğretimi Üzerine”
14.30-14.45
Doç. Dr. İrade MAMMADOVA (Azerbaycan)
“Azerbaycan Türkçesi ve Rusçadan Türkçeye Çeviride Askerî Terim Meselesi ve Yabancı İsimlerin Türkçe Yazılışı Sorunları”
14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Gatibe VAGİFKİZİ (Azerbaycan)
“Türk Dillerinde Hukuk Terminolojisinin Teşekkülü ve Çağdaş Durumu”
15.00-15.15
Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN (Türkiye) - Emrullah BANAZ (Türkiye) - Uğur ÖZBİLEN (Türkiye)
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin E-Okumaya Yönelik Görüşleri (B1 Seviyesi Örneği)”
15.15-15.30
Yrd. Doç. Dr. Kemale ELEKBEROVA (Azerbaycan)
“Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi Arasında Çeviri, Aktarma veya Uygunlaştırma: Ne Kadar Gerekli?”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

14.11.2017
IV. OTURUM: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN - Prof. Dr. Osman YILDIZ

16.00-16.15
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN (Türkiye)
“Türkiye’nin Ana Ekseni ve Dil Birliği”
16.15-16.30
Prof. Dr. Osman YILDIZ (Türkiye)
“Osmanlı Vasıtasıyla Arnavutçaya Geçen Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler”
16.30-16.45
Doç. Dr. İsmail Turan KALLİMCİ (Türkiye) - Doç. Dr. Ekrem AYAN (Türkiye)
“Edebi Dönemler İçinde Kırgız Anadil Şiirleri”
16.45-17.00
Yrd. Doç. Dr. Kateryna TELESHUN
"Ukrayna'da Türk Dili Araştırmalarının Durumu ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi"
17.00-17.15
Zhuldyz ZENADİL (Çin)
“Kazak Kültüründe Terme”
17.15-17.30
Değerlendirme
18.30
Akşam Yemeği

(AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU)

14.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bahtiyor KARİMOV - Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU

09.00-09.15
Prof. Dr. Bahtiyor KARİMOV (Özbekistan)
“Orta Türk Dili Vasıtası ile Türkçenin Kullanımını Yoğunlaştırmak”
09.15-09.30
Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU (Azerbaycan)
“Avrasya Merkezli Ortak Türkçe Dil-Kullanım Modellenmesi”
09.30-09.45
Doç. Dr. Timur VURAL (Türkiye) - Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL (Türkiye)
“Günümüz Orta Asya Türklerinde Kendi Dillerinin Korumasında Müziğin Rolü”
09.45-10.00
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (KKTC)
“Türk Lehçelerinin Kafkasya’da Lingua Franca Olma Sebepleri Üzerine Düşünceler”
10.00-10.15
Yrd. Doç. Dr. Zemire GULCALI (Türkiyei)
“Uygurcanın Bugünkü Kullanımı ve Uygur İlinde Türkçeye Olan İlgi”
10.15-10.30
Dr. Aynure SEFEROVA (Azerbaycan)
“Türkiye ve Azerbaycan: Karşılaştırmalı Türkçe”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

14.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK - Doç. Dr. Muyassar SAPARNİYAZOVA

11.00-11.15
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK (Türkiye)
“Anadolu Atasözleri ile Eski Türkçe Atasözleri Arasında Bir Mukayese”
11.15-11.30
Doç. Dr. Muyassar SAPARNİYAZOVA (Özbekistan)
“Özbekistan’da Alfabe ve İmla Reformları”
11.30-11.45
Doç. Dr. Gatibe ÇİNGİZ KIZI MAHMUDOVA (Azerbaycan)
“Çağdaş Azerbaycan Dilinde İngilizceden Alıntılar: Sorunlar ve Çözümler”
11.45-12.00
Doç. Dr. Kasım YILDIRIM (Türkiye) - Doç. Dr. Tolga ERDOĞAN (Türkiye)
“Suriyeli Sığınmacıların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu: Türkçeyi Dil Olarak Öğretebiliyor muyuz?”
12.00-12.15
Yrd. Doç. Dr. Nurşat BİÇER (Türkiye) - Öğr. Gör. Yakup ALAN (Türkiye)
“İki Dillilik Bağlamında Suriyeliler Üzerinde Türkçenin Etkisi”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

14.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.30
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mustafa ŞENEL - Doç. Dr. Kuanyshbek KENZHALİN

14.00-14.15
Doç. Dr. Mustafa ŞENEL (Türkiye) - Ayşenur YAYLACI
“Cezayir Alger 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerinin Türkçeye/Türkolojiye Bakışları”
14.15-14.30
Doç. Dr. Kuanyshbek KENZHALİN (Kazakistan)
“Türk Dünyasında Bir İletişim Dili Olarak Ortak Türkçe Nasıl Kurulabilir?”
14.30-14.45
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Türkiye) - Yasemin YILMAZ (Türkiye)
“Gaspıralı’nın Türkçesi”
14.45-15.00
Doç. Dr. Özay KARADAĞ (Türkiye)
“Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Yönelik Öneriler”
15.00-15.15
Arş. Gör. Dursun ÜNÜVAR (Türkiye)
“Başkurt Türkçesinde Kuşma Kılımlar (Birleşik/Karmaşık Fiiller)”
15.15-15.30
Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR (Türkiye)
“Yakut (Saha) Türkçesindeki Yer Adları”
15.30-15.45
Değerlendirme

15.11.2017

(BİLGE KAĞAN SALONU)

15.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yuri KURİBAYASHİ - Prof. Dr. Suzan CANHASİ

09.00-09.15
Prof. Dr. Yuri KURİBAYASHİ (Japonya)
“Karşılaştırmalı Dilbilim Bakış Açısıyla Türkçede Ol- Fiili”
09.15-09.30
Doç. Dr. Suzan D. CANHASİ (Kosova)
“Balkanların Batısında Yaşayan Türkler ve Dilleri”
09.30-09.45
Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (Türkiye)
“Suriye Bayır-Bucak Ağzı Üzerine Gözlemler”
09.45-10.00
Arş. Gör. Murat B. KOÇAK (Türkiye)
“Kırşehir ve Yöresi Ağızlarında Yaşayan Eski Türkçe Kelimeler”
10.00-10.15
Sabohat BOZOROVA (Özbekistan)
“Özbek ve Türk Atasözlerinin Mukayeseli Tahlili”
10.15-10.30
Dr. Hülya UZUNTAŞ (Türkiye)
“14. Yüzyıla Ait Horezm Türkçesi ile Yazılmış Bir Metin Parçası ve Dil Özellikleri Üzerine”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

15.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU - Prof. Dr. Julıboy ELTAZAROV

11.00-11.15
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD)
“Türk Dünyasındaki Ortak Dil ile Ortak Alfabe Tasarıları, Karşılaşılan Sorunlar, Çözümleri Üzerine Düşünceler”
11.15-11.30
Prof. Dr. Julıboy ELTAZAROV (Özbekistan)
“Alfabe Değiştirme Fenomeninin Kökleri Nelere Dayanıyor?”
11.30-11.45
Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ (Türkiye)
“Türkistan’da Yeni Sistem (Usul-İ Cedid) Okullar (Gaspıralı İsmail Bey-Özbek Aydınları-Tercüman Gazetesi)”
11.45-12.00
Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA (Azerbaycan)
“Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası ve Onun Türk Dilinin Konumuna ve Gelişimine Etkisi (Azerbaycan örneğinde)”
12.00-12.15
Doç. Dr. Karlygash SAREKENOVA (Kazakistan)
“Türk Dillerinde Ortak Dilbilimi Terimleri”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

15.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ - Doç. Dr. Talip DOĞAN

14.00-14.15
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Türkiye)
“Azerbaycan Sözlükçülüğü Üzerine”
14.15-14.30
Doç. Dr. Talip DOĞAN (Türkiye)
“İran Türklerinde ‘Heyder Baba’ya Selam’ın Etkisiyle Yazılan Şiirlerdeki Ortaklıklara Dair”
14.30-14.45
Doç. Dr. Pervane MEMMEDLİ (Azerbaycan)
“İran’da Türk Dilinin Tarihi ve Lehçeleri”
14.45-15.00
Doç. Dr. Tohid MELİKZADE (İran)
“İran’da Türkçenin Dünü Bugünü Geleceği”
15.00-15.15
Dr. Aaraz Muhammed SARLY (İran)
“Türkmen Dil Yerleri”
15.15-15.30
Arslan Moradi KEŞKULİ (İran)
“İran’da Yaşayan Kaşkay Türklerinin Eski Gelenek Görenekleri”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

15.11.2017
-DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU-

16.00-17.00
Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Kapanış Konuşmaları

(BAHTİYAR VAHABZADE SALONU)

15.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Firudin CELİLOV - Prof. Dr. Gafar ÇAKMAKLI MEHDİYEV

09.00-09.15
Prof. Dr. Firudin CELİLOV (Azerbaycan)
“Ortak Türk Alfabesi Problemleri”
09.15-09.30
Prof. Dr. Gafar ÇAKMAKLI MEHDİYEV (Azerbaycan)
“Türk Dilinin Ermenistan Toplumunda Yeri ve Ermeniceye Geçmiş Türkçe Kelimeler Üzerine Yeni Bilimsel Yaklaşımlar”
09.30-09.45
Yrd. Doç. Dr. Gönül ERDEM NAS (Türkiye)
“Tematik Bir Sözlük Çalışması: Bartın Ağzında Bitki Adlandırmaları”
09.45-10.00
Mediha YARIMHOROZ (Kosova)
“Sosyal Medya ve Kosova Türkleri Tarafından Kitle İletişim Aracı Olarak Kullanımı”
10.00-10.15
Dzenana BROCKOVİC (Bosna-Hersek)
“Bosna-Hersek’te Türk Asıllı Soyadları Üzerine”
10.15-10.30
Rabia MUHAMMED (Çin-Sincan Uygur Özerk Bölgesi)
“Uygur Türkçesinin Tehlikedeki Lobnor Ağzı ve Bugünkü Durumu”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

15.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mesut ŞEN- Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

11.00-11.15
Prof. Dr. Mesut ŞEN (Türkiye)
“13. Yüzyıl Türkçesi Yeni Türkçe midir?”
11.15-11.30
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye)
“Türk Düşüncesinde Birlik Fikri: Dil Birliği”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAKIRCI (Türkiye)
“Siyaset ve Toplum İlişkisini Yeniden İnşa Etme Sürecinde Dilin Kullanımı: Yeni Uygur Türkçesi Örneği”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN (Türkiye)
“Tatar-Başkurt Kişi Adlarında Renkler”
12.00-12.15
Yrd. Doç. Dr. Lilya MEMETOVA (Kırım)
“Bugünkü Kırım’da Türkiye Türkçesinin Öğrenimi ve Kullanımı”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

15.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Magripa YESKEYEVA - Prof. Dr. Ketevan LORDKAPANİDZE

14.00-14.15
Prof. Dr. Magripa YESKEYEVA (Kazakistan)
“Türk Dillerindeki Terminolojik Sistemi Ortaklaştırma Meselesi: Lengüistik Terimler”
14.15-14.30
Prof. Dr. Ketevan LORDKAPANİDZE (Gürcistan) - Nato AKHALAİA (Gürcistan)
“Gürcü Öğrencilere Türkçe Fiil Çatısının Öğretimi ile İlgili Güçlükler”
14.30-14.45
Doç. Dr. İrina POKROVSKA (Ukrayna)
“Çağdaş Türkçede Dini Unsurlarını İçeren Deyim ve Atasözleri”
14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Ergün ACAR (Türkiye)
“Sinop ve Yöresi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Dil Unsurlar”
15.00-15.15
Yrd. Doç. Dr. Tuna BEŞEN DELİCE (Türkiye)
“Azerbaycan Türkçesinde Birleşik İsimler”
15.15-15.30
Mariana BUDU (Moldova)
“Türkçeden Rusçaya Geçen Kelimelerin Fono-Morfo-Semantik Başkalaşması
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

15.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ - Prof. Dr. Zharkynbike SULEİMENOVA

09.00-09.15
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Türkiye)
“Nursultan Nazarbayev’in ‘Geleceğe Doğru: Manevi Uyanış’ Bildirisinde ‘Millî Kimlik ve Yeni Alfabe’”
09.15-09.30
Prof. Dr. Zharkynbike SULEİMENOVA (Kazakistan)
“Türk Dilleri Terimlerinde Ortaklık Sorunu”
09.30-09.45
Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU (Türkiye)
“Ölçünlü Kazak Türkçesinin Yazımı İçin Planlanan Latin Grafiğine Dayalı Alfabe ve Yazımı Üzerine Düşünceler”
09.45-10.00
Doç. Dr. Gulzhanat BEGİMOVA (Kazakistan)
“Ortak Terim Bağlamında Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Diplomatik Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma”
10.00-10.15
Dr. Elmira KALJANOVA (Kazakistan)
“Kazakistan’da Bağımsızlık Döneminde Yürütülen Terminoloji Çalışmaları, Terimleri Kazakçalaştırma ve Yeni Terimler Oluşturma Süreci Üzerine”
10.15-10.30
Yrd. Doç. Dr. Chinara SASYKULOVA (Kırgızistan)
“Geçmişten Bugüne Kırgızistan’daki Üniversitelerde Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Okutulması”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

15.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet AYDIN - Doç. Dr. Nadejda TIDIKOVA

11.00-11.15
Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Türkiye)
“Kırgızistan Örneğinde Sovyet Birliğinin Dil Politikalarının Sonuçları”
11.15-11.30
Doç. Dr. Nadejda TIDIKOVA (Rusya-Altay Özerk Bölgesi)
“Altay Cumhuriyetinin Dil Politikası”
11.30-11.45
İlya İVANOV (Rusya-Çuvaşistan)
“Bugünkü Çuvaş Türkçesi: Acıklı Bir Hayat ve Kaybolmak Arasında Dengeleme”
11.45-12.00
Dr. Enver UZUN (Türkiye)
“İran’da Türkçe Basın-Yayın Faaliyetleri”
12.00-12.15
Fetnan DERVİŞ (Kosova)
“Kosova’da Diller Yasası ve Resmi Yazılarda ve Kamu Alanlarında Türkçenin Kullanımı ve Türkçenin Kullanımında Var Olan Sorunlar”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

15.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU - Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

14.00-14.15
Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU
"Türkülerin Dili: Kültürel Semboller ve Süreklilik"
14.15-14.30
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR (Türkiye)
“Lübnan Türkmen Türkülerinde İnsan”
14.30-14.45
Doç. Dr. Serkan ŞEN (Türkiye)
“Tarihi Söz Varlığımızın Geleceğe Taşınmasında Türkülerin Yerine Dair Örnekler”
14.45-15.00
Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL (Türkiye)
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Müziğin Önemi”
15.00-15.15
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN (Türkiye)
“Uygur Eğitim Tarihi Üzerine”
15.15-15.30
Arş. Gör. Orhan BALDANE (Türkiye)
“Çalgı Biliminde Ortak Terminoloji: Türkiye ve Azerbaycan’daki Telli Çalgı Adlarının Terimleşmesinde Öne Çıkan Dil Yapıları ve Faktörler”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

(ALİ ŞİR NEVAİ SALONU)

15.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sayalı SADIGOVA - Prof. Dr. Turgay UZUN

09.00-09.15
Prof. Dr. Sayalı SADIGOVA (Azerbaycan)
“Ortak Türk Dili ve Ortak Terminoloji Sorunu”
09.15-09.30
Prof. Dr. Turgay UZUN (Türkiye) - Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN (Türkiye)
“Ceditçilik, Türk Aydınlanması ve Dil”
09.30-09.45
Firuz FEVZİ (Afganistan)
"Afganistan'da Yaşayan Oğuz Türklerinin Üç Boyu Üzerine Bir Araştırm"
09.45-10.00
Andrey KAKSİN (Rusya-Hakasya Özerk Cumhuriyeti)
“Evidentiality in Turkic Languages: Expression by Verbal Forms and Discurse Words in The Khakass Language”
10.00-10.15
Aynure NİYAZ QIZI PAŞAYEVA (Azerbaycan)
“Ortak Türkçe Meselesi Azerbaycan Basınında”
10.15-10.30
Lale BAYRAMOVA (Azerbaycan)
“Ortak Türkçe Problemlerinin Çözümlenmesinde Ali Bey Hüseynzade`nin Kuramsal ve Uygulamalı Faaliyetleri”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

15.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vagıf SULTANLI - Prof. Dr. Fella MOUSSAOUİ EL-KACHİ

11.00-11.15
Prof. Dr. Vagıf SULTANLI (Azerbaycan)
“İsmayil Gaspıralı ve Ortak Türk Dili Problemi”
11.15-11.30
Prof. Dr. Fella MOUSSAOUİ EL-KACHİ (Cezayir)
“Influence and Presence of The Turkish Language in the Algerian Speaking.”
11.30-11.45
Doç. Dr. Ali ASKER (Azerbaycan)
“Türkçe ve Anayasa: Türk Cumhuriyetleri Anayasalarının Hukuk Terminolojisi Açısından Karşılaştırılması”
11.45-12.00
Doç. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK (Türkiye) - Mehmet SAVAN (Türkiye)
“20. Yüzyıl Dönemecinde Bilim Dili Olarak Türkçeye Dair Bazı Notlar”
12.00-12.15
Dr. Maria D. CHERTYKOVA (Rusya-Hakasya Özerk Cumhuriyeti)
“Hakas Dilindeki Toplumsal-Politik Terimlerin Ana Aşamaları ve Gelişimi Üzerine” (Ulusal Gazetelerin Dil Malzemesi Çerçevesinde)
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

15.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hacı Kutluk KADİRİ - Prof. Dr. Ali GÜLER

14.00-14.15
Prof. Dr. Hacı Kutluk KADİRİ (Japonya)
“Japon ve Uygur Dillerindeki Bazı Ortak Noktalar”
14.15-14.30
Prof. Dr. Ali GÜLER (Türkiye)
“Dilde Yerelleştirme Çabaları ve İletişim Güçlüğü”
14.30-14.45
Doç. Dr. Engin ÇETİN (Türkiye)
“Eski Uygurcada Çokluk ve Topluluk Bildiren Sözcüklerin Anlam Özellikleri”
14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK (Türkiye)
“Afganistan Türkleri İçin Ali Şir Nevayi’nin Önemi”
15.00-15.15
Yrd. Doç. Dr. Savaş ŞAHİN (Türkiye)
“Afganistan’da Türkmen Türkçesinin Varlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme”
15.15-15.30
Dr. Gerelmaa NAMSRAİ (Moğolistan)
“Türkçenin Batı Moğol Diliyle Olan İlişkisi Üzerine”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

(GASPIRALI İSMAİL SALONU)

15.11.2017
I. OTURUM: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda TOPRAK - Prof. Dr. Osman MERT

09.00-09.15
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye)
“Tarihi Metinlerden Türkçe Terim Bilimine Katkılar”
09.15-09.30
Prof. Dr. Osman MERT (Türkiye)
“Kutadgu Bilig’de Eylemler Vasıta Açısından Tümlenirken Kullanılan Dışa Dönük Görevli Dil Ögeleri”
09.30-09.45
Bilge BAĞCI AYRANCI, Salim Pilav
"Öğretmen Adaylarının Dil Becerilerine İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi"
09.45-10.00
Dr. Pervin EYVAZOV (Azerbaycan)
“Prof. Dr. Bekir Çobanzade’nin Ortak Türk Dili Projesi”
10.00-10.15
Osman KABADAYI (Türkiye)
"Kazakistan’ın Yeni Lâtin Alfabesine Geçiş Süreci Üzerine Bir Değerlendirme”
10.15-10.30
Burcu YANIKLAR (Türkiye)
“Kitle İletişim Araçlarının Ortak Dile Etkisi ve Azerbaycan Örneği”
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

15.11.2017
II. OTURUM: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN - Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ

11.00-11.15
Doç. Dr. Bülent ÖZKAN (Türkiye)
“Türkçe Dilbilim Çalışmalarının Geleceği: Bilgisayarlı Dilbilim Uygulamaları”
11.15-11.30
Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ (Azerbaycan)
“Dünya Dillerinde Ortak Kökler Sorunu”
11.30-11.45
Yrd. Doç. Dr. Amir KHALİLZADEH (İran)
“Türk Halklarına Türkiye Türkçesinin Ortak Dil Olarak Öğretimi: Önemi ve Gereği”
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Halis BENZER (Türkiye)
“Türkiye Türkçesinin Tarihi ve Diğer Türk Lehçeleri ile Yakınlığı”
12.00-12.15
Nergiz HÜSEYN (Azerbaycan)
“Türkçe ile Rusçanın Dil İlişkileri ve Rusçada Türkçe Alıntılar Üzerine Bir Değerlendirme”
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

15.11.2017
III. OTURUM: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhabbet KURBANOVA - Prof. Dr. Akmaral İBRAYEVA OSMANOVNA

14.00-14.15
Prof. Dr. Muhabbet KURBANOVA (Özbekistan)
“Özbekistan´da Alfabe ve İmlâ Konusu”
14.15-14.30
Prof. Dr. Akmaral İBRAYEVA OSMANOVNA (Kazakistan)
“Kazakistan’ın Millî Değerleri: Dili ve Tarihi”
14.30-14.45
Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan)
“Bilim Dili Olarak Türkçenin Gücü (Türkçenin Ortak Konuşmak Dili ve Dünya Dili Olma Sorumlulukları)”
14.45-15.00
Dr. Tuğba POÇAN (Türkiye)
“Türk Soylu Halklara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ortak Söz Varlığının ve Gramer Yapılarının Önemi”
15.00-15.15
Arş. Gör. Abdullah MERT (Türkiye)
“Eski Türkçede /a/ Sesi ile Başlayan Sözcükler Özelinde Eski Türkçe Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarında Görünümü”
15.15-15.30
Nazym SHUİNSHİNA (Kazakistan)
“Türk Kültürünün Öğrenilmesi ve Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Masalın Önemi”
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

KÜLTÜREL PROGRAMLAR

13 KASIM 2017 Pazartesi 19.30-21.00
Devlet Opera ve Balesi
14 KASIM 2017 Salı 19.30-21.00
Türk Dünyası Müzik Topluluğu
15 KASIM 2017 Çarşamba 19.30-21.00
Devlet Klasik Türk Halk Müziği Korosu